O nás

Organizace zřízená obcí.

Základní škola pro 26 žáků.

Historie - v obci se vyučovalo od roku 1786, kdy místní škola byla pobočkou školy v Hejnicích. Prvním učitelem byl Anton Neumann, pracoval jako tkadlec a učitel a kromě školy se staral i o obecní písemnosti. V průběhu celého 19. století měl libverdský učitel za povinnost také třikrát denně zvonit na zvon, který byl umístěn na věžičce školy. V roce 1891 byla nově přestavěna stávající škola, rekonstrukce byla hrazena z obecních prostředků.

Od září 1945 je v Lázních Libverda obecná jednotřídní škola, na měšťanskou školu pak žáci přecházeli do nedalekých Hejnic. Již v září 1948 byl provoz školy rozšířen, byla zavedena výuka ve dvoutřídce, v roce 1967 byla činnost školy rozšířena ještě o provoz školní družiny. V roce 1973 probíhalo vyučování v ZDŠ pro 1. a 5. ročník. Ve školním roce 1986/87 dochází k výrazné změně charakteru školy - byla zahájena činnost Zvláštní školy v Lázních Libverda. Roku 2006/07 dochází opět ke změně charakteru školy - byla zahájena činnost Základní školy v Lázních Libverda.

 

Současnost - škola je umístěna ve starší zástavbě na konci obce mimo lázeňské centrum v budově původní školy, která je obklopena tichem a zelení. Škola je v souladu s dostupnými finančními prostředky postupně rekonstruována a přizpůsobována požadavkům současné výuky. Kromě tříd mají děti k dispozici pracovní dílnu a klubovnu - kreslírnu. U školy je sportovní hřiště, školní pozemek a zahrada. Pro výuku dětí této zvláštní školy je velmi přínosné rodinné prostředí, které lze vytvořit v tak malém dětském kolektivu.Ve škole je zavedena výuka cizích jazyků.

Naše škola se nezabývá pouze vzdělávací činností, ale velký důraz je kladen na výchovnou složku pedagogické práce. Proto se účastníme mnoha mimoškolních akcí nejen v regionálním, ale i v celorepublikovém měřítku a důkazem šikovnosti a úspěchů dětí je velká řada ocenění, jež v průběhu let získali. Od začátku školního roku 2004/2005vydávají 1x za dva měsíce žáci 8. ročníku svůj vlastní školní časopis Propiska, ve kterém seznamují se svými názory, s událostmi ve škole, s tím, co je zajímá.