Historie sboru

Jak člověk poznal oheň, víme již ze školních lavic. Naučil se oheň zakládat, ale i ovládat. Přesto se mu však vymkl z rukou a často došlo, ale i dosud - žel - dochází k požárům.

První český sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1864 ve Velvarech. Po příkladu velvarských občanů byly zakládány hasičské sbory v dalších obcích a městech, které se později sdružovaly v okresní a župní organizace. Tak se také stalo, že v Novém Městě pod Smrkem byl ustanoven výbor pod vedením Eduarda Altmana, Ferdinanda Königa a Karla Sikmunda, kteří připravili podklady pro ustavující schůzi, která proběhla dne 18.7. 1880 ve Frýdlantě. Zúčastnilo se jí 10 sborů z tehdejších 15 existujících - Dětřichov /1879/, Frýdlant - město /1868/, Frýdlant - továrna /1869/, Hejnice/1874/, Kunratice/1876/, Nové Město/1872/, Nové Město - Kliner/1877/, Lužec/1873/, Krásný Les/1876/. Na této schůzi byli zvoleni za velitele Sikmund Klinger z Nového Města, zástupce velitele - Anton Rösler z Frýdlantu, zapisovatel Karl Tschakert z Frýdlantu a pokladník Franz Funke. Tak vzniklo hasičské sdružení tehdejšího frýdlantského okresu. Velkým podpůrcem hasičů po stránce finanční i materiálové byl Clam Gallas. hasičárna

Existence našeho sboru se traduje již od roku 1884.
Vrchním velitelem byl Josef Frenzel, zástupcem velitele Henrich Penker.
Dne 22.2. 1885 na výborové schůzi v Dětřichově bylo schváleno přijetí sboru Lázně Libverda do hasičského sdružení.
Na 8. setkání sborů v Jindřichovicích dne 26.8. 1888 byly stanoveny signály parní píšťalkou při požárech.
Na přání libverdského sboru byl dne 20.7. 1902 sraz sborů v Lázních Libverdě za účasti 162 delegátů ze 48 sborů - svaz měl již 4 151 člena.

Celé období od roku 1873 až do okupace naší vlasti, je obdobím rozvoje celé členské základny dobrovolných hasičských organizací a rozšiřování styků naší organizace s hasičskými organizacemi dalších evropských zemí.
Světová válka znamenala dočasný útlum rozvoje hasičských organizací. Do roku 1971 se nedochovaly žádné záznamy o činnosti dobrovolného svazu hasičů, ale z vyprávění pamětníků - členů sboru Františka Řezníčka a Jaroslava Šnajdra můžeme přiblížit práci sboru alespoň v kostce.

Dobrovolný svaz hasičů byl v Lázních Libverdě nově založen v roce 1945. Sbor vlastnil malou požární zbrojnici z roku 1885, stříkačku DKV 4, požár byl ohlašován zvonkem ve věžičce na školní budově a trubkou. Starostou byl Josef Engl. Prvním českým velitelem byl Josef Teplý. Pokladníkem byl Josef Hruška, jednatelem Oldřich Šeda, členy byly Václav Lipenský (který obětavě zapůjčoval osobní auto v případě požáru, později k dispozici bylo lázeňské auto Škoda 206 i s řidičem, členem hasičského sboru Antonínem Polanským), František Tietz, Adolf Krause, Jiří a Jaroslav Potůčkové, Antonín, Miroslav a Bedřich Makovský, Alois a František Růžičkové, Miroslav Kubec, Václav Blažek, Jiří Modráček, Josef Fortelka, Alois Škopán, Emil Ratolíska, Vladimír Golenia, Alois Jarolím, Vlastimil Řezníček, Ladislav Jožák. Ve sboru pracovaly i ženy - Alena Kostelecká, Marie Sekerová a Marie Modráčková.

Události v následujících letech:

v roce 1948
- byl rychlým zásahem hasičské jednotky v zárodku likvidován požár rodinného

domku Polanských, který vznikl od vadných komínových dvířek

v roce 1950
- vyšel první zákon o požární ochraně č. 62 - o ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami

- hasičská jednota byla přejmenována na Požární jednotu

- členové jednotky likvidovali požár v lázních, v údržbě, který vznikl od zkratu elektrického vedení

v roce 1953 - do základu vyhořel rodinný dům Slotovských, požár zavinily děti

v roce 1955 - do základu vyhořel rodinný domek pí. Říhové, která zapomněla svíčku v kůlně se senem

v roce 1957 - založily děti požár stodoly u čp. 58 s uskladněním senem, stodola do základu vyhořela

v roce 1958
- vyšel zákon č. 18/58 - o požární ochraně

- sbor získal stříkačku PS 2, která byla používána pro výcvik mladých požárníků

- instalována první elektrická siréna na školní budově

- likvidace požáru v lázních, kdy nedbalostí pracovníků lázní, kteří vykuřovali se vzňala střecha lázeňského pavilonu Ostrava

- velká povodeň, dnem i nocí členové museli vartovat nad rozbouřeným živlem, pohroma trvala celý týden, nikdo nepřišel o život

v roce 1959
- sbor získal novou stříkačku PS 8 a DKV 4 byla vyšrotována

- členové sboru vybudovali novou vodní nádrž u čp. 1

- požár stodoly u čp. 4, stodola do základu vyhořela

v roce 1960 - získána T 805, MNV propůjčena nepoužívaná truhlárna k vybudování požární zbrojnice a klubovny

v roce 1967 - T 805 prodána Svazu rybářů

v roce 1969 - z nezjištěných příčin vyhořela nově vybudovaná stodola u nového kravína a stodola u čp. 62

v roce 1970 - požár u čp. 1 - příčinou byl vysypaný žhavý popel

v roce 1971
- byl ustanoven nový výbor

- členská základna se rozrostla na 36 členů

- požární technika - PS 2 a PS 8, vozidlo ERENA PRAGA RN - skříň speciál

- 26.2. - požárnický ples v Parkhotelu

- 9.6. - první okrsková soutěž požárních družstev v Raspenavě, ze šesti družstev se členové umístili na 2.místě

- opravena vodní nádrž u čp. 1

v roce 1972
- přistoupili další 4 členové

- založeno družstvo Mladých požárníků pod vedením Chmelíka Václava ml.; v soutěži Mladých požárníků v Bílém Potoce získáno 1.místo, v Hrádku v okresní soutěži 4.místo

- v únoru se pořádal tradiční požárnický ples opět v Parkhotel

- 2.4. pro úspěch pořádána taneční zábava

- 14.5. - požárnická soutěž v Bílém Potoce - nikdo na naše členy neměl

v roce 1973
- 20.5. - soutěž MP v Jindřichovicích pod Smrkem - 2.místo ze 14 družstev; získán postup do okresního kola v Liberci - 6.místo ze 17 družstev

- 23.9. oslava 100 let založení ZO SPO Lužec, provedena ukázka požárního útoku

- 27.10. MP získali prvenství v oblastní soutěži ve Frýdlantě v Č.

- sbor má 54 členů

- proběhl požárnický ples v Parkhotelu

- okrsková soutěž můžu v Raspenavě

v roce 1974
- 6.1. celodenní sáňkařský a lyžařský výlet na Smědavu

- pořádání tradičního požárnického plesu, silvestrovské zábavy

- sbor byl hodnocen jako nejlepší složka NF

- okrsková soutěž ve Ferdinandově

- soutěž v Hodkovicích nad Mohelkou - viděli, vítěžili J

v roce 1975
- provádění preventivní činnosti, školení a výcviku členů, výchovné činnosti občanů, proběhly také schůzí

- členská základna má 61 členů + družstvo MP v počtu 15 dětí

- MP se účastnili soutěže ve Ferdinandově, ze 6 družstev získali 4.místo

- květen - okrsková soutěž MP v Novém Městě - 6.místo

- listopad - branný závod MP v Libverdě - 4.místo ze 14 družstev

- 31.5.1975 - poprvé v historii se uskutečnila okrsková soutěž v Libverdě, které se zúčastnilo 1 družstvo žen a 6 družstev mužů, naše jednotka získala 4.místo

v roce 1976
- přistoupilo 8 členů, základna má 68 členů + družstvo MP (12 dětí)

- 15.5. - okrsková soutěž v Lázních Libverda - získáno 2.místo

- 24.9. - zahájena stavba požární zbrojnice

- 20.11. - okrskové námětové cvičení v Bílém Potoce

v roce 1977
- 11.6. okrsková soutěž v Bílém Potoce - získáno 3.místo, netradiční fotbal.zápas

- záchranné akce při povodni 1. až 4.8.

v roce 1978
- budování požární zbrojnice

budování hasičárny

- sbor má 58 členů + 1 družstvo MP

- MP se zúčastnili soutěže ve Frýdlantě a získali 1.místo, dále v Dolní Řasnici 2.místo, a v branném závodě ve Vísce se umístili na 3.místě

- tradiční požárnický ples na Obřím Sudě - 11.2.

- 20.5. - okrsková soutěž v Hejnicích, získáno 1.místo

- 24.6. - soutěž v Chrastavě, z 27 družstev získáno 8.místo

v roce 1979
- členská základna má 53 členů z toho 9 žen + žákovské družstvo MP

- uspořádán výlet po Jizerských horách pro MP

- tradiční požárnický ples v Parkhotelu

- 30.6. - okrsková soutěž - získáno 3.místo

v roce 1980
- výroční členská schůze

- změny se složení výboru

- členská základna 46 členů + 1 družstvo MP pod vedením Václava Šnajdra

- 23.2. se konal požárnický ples v Parkhotelu

- 24.5. - okrsková soutěž v Raspenavě, získáno 3.místo

v roce 1981
- členská základna má 48 členů z toho 8 žen

31.leden 1981 - do užívání předána požární zbrojnice - splnění závazku akce Z

- provádění školení a výcviku členů, práce s mládeží, plnění závazku

- 14.2. - tradiční požárnický ples v Parkhotelu

- 13.6. - okrsková soutěž v Raspenavě, obsazeno 3.místo

v roce 1982
- má členská základna 54 členů z toho 10 žen + 1 družstvo MP

- 12.2. - požárnický ples v Parkhotelu

- MP se 15.5. zúčastnili branné soutěže v Novém Městě

- 22.5. - soutěž v Bílém Potoce, umístění na 6.místě

- MP se 30.10. účastní soutěže ve Frýdlantě, z 25 družstev se dívky i chlapci umístili na 1.místě

- sbor získal ŠKODU RTH 706 a propůjčenou z Hejnic PRAGA RN - cisternu

v roce 1983
- základní organizace má 58 členů z toho 11 žen, a družstvo Mladých požárníků v počtu 17-ti žáků

- Mladí požárníci se zúčasťnují mnoha soutěží a branných závodu

- uskutečněno 55 technických výjezdů

- 11. června a 25. září se členové zúčastnili námětového cvičení

- u požáru se zasahovalo 4x

- 25.6. se požárníci zúčastnili okrskové soutěže v Hejnicích, kde se umístili na 3. místě ze 6-ti družstev

- 1.10. se zúčastnili soutěže o putovní pohár MěNV ve Frýdlantě, z 22 družstev obsadili naši 11. místo

v roce 1984

- 120. let výročí vzniku dobrovolné požární ochrany

- členská základna má 59 členů, z toho 12 žen, jedno družstvo Mladých požárníků

- prováděny prevence, školení

- 10.6. se naši požárníci zúčastnili okrskové soutěže v Hejnicích, kde ze 6-ti družstev získali první místo a tím si vybojovali postup do okresního soutěže v Liberci, kde 30.6. obsadili 7. místo z celkového počtu 26-ti družstev

- 6.10. se požárníci zúčastnili III. ročníku pohárové soutěže „O putovní pohár města Frýdlantu“, kde ze 14-ti družstev vybojovali 4. místo

- u požáru zasahovali 5x, kdy zahořelo v Pekle, v Hejnicích, v Raspenavě a 2x v lese

- dále se jednotka zúčastnila dvou námětových cvičení

- uskutečnilo se 10 technických výjezdů

- plnění socialistických závazků

- poprvé v historii svazu se uskutečnila společná dovolená členů ZO v zahraničí u moře

v roce 1985

- nastaly změny ve složení výboru

- členská základna činila 57 členů, z toho 15 žen, družstvo Mladých požárníků v počtu 12-ti dětí

- Mladí požárníci se zúčastňují mnoho soutěží a branných závodů

- prováděny prevence objektů, školení

- došlo k zásahu u jednoho požáru v bytovkách státních lesů v Hejnicích, dále ke dvěma technickým zásahům

- uspořádáno námětové cvičení, v rámci obce, další v rámci MěV na manipulační sklad v Bílém Potoce

v roce 1986

- nastaly změny ve složení výboru

- sbor má 55 členů, z toho 17 žen a jedno družstvo Mladých požárníků v počtu 11 dětí

- akce politického a společenského rázu

- rozvinula se činnost žen, které se zúčastňují společenských akcí, zapojeny i do činnosti prevence, v soutěži v Hejnicích se umístily na 2. místě, na soutěži ve Frýdlantě získaly 6. místo

- v září uspořádán fotbalový turnaj - Kohákův memoriál

- soutěž v Hejnicích, získáno 2. místo, ve Frýdlantu z 28-ti družstev získáno 11. místo

v roce 1987

- má základní organizace 54 členů, z toho 16 žen, dvě družstva Mladých požárníků

- účast na politických a společenských akcí

- prováděny prevence, besedy s občany

- uskutečněno námětové cvičení 7 sborů na objekt Nový Dům

- na okrskové soutěži v Raspenavě se muži i ženy umístili na 2. místě

- v soutěži „O pohár města Frýdlantu“ se muži umístili na 6. místě, ženy na místě prvním

v roce 1988

- sbor má 58 členů, z toho 17 žen, dále 16-ti členné družstvo Mladých požárníků

- ženy v červnu získaly na okrskové soutěži 1. místo, a při obhajobě frýdlantského poháru skončily na 2. místě, můžeme říci, že v tomto roce v požárním sportu předčily muže

- prováděny prevence

- 2x se zasahovalo při požárech - v lednu vyhořel rodinný dům, v únoru hořelo v ubytovně TESLY v Hejnicích

- v rámci okrsku proběhlo námětové cvičení na sportovní halu v Raspenavě

- v soutěži „O nejaktivnější složku NF“ se požárnicí umístili na 3. místě

- v okrskové soutěži v Raspenavě se umístili na 2. místě

- v soutěži „O putovní pohár města Frýdlantu“ získáno 9. místo

v roce 1989

- se uskutečnily oslavy 125. výročí vzniku prvního dobrovolného sboru v českých zemích

- členská základna má 61 členů, z toho 19 žen

- přijati další členové

- v kolektivu Mladých požárníků pracuje 7 dětí

- ženy překonaly raspenavská děvčata na soutěži a získaly první místo

- v říjnu obsadily ženy v 8 ročníku Frýdlantského poháru ze šesti družstev 2. místo

- muži získali na soutěži v Bílém Potoce 1. místo, svou dovednost předvedli i na okresním přeboru ve Vratislavicích

- prováděna prevence budov

- sbor disponuje technikou TRAMBUS Š 706, PRAGA RN 16, PPS 12, PS 8, PS2/3 a traktor ZETOR 40

- 15. listopadu zahořelo v rodinném domku v Hejnicích

- námětové cvičení v rámci okrsku na nově postavenou plynovou kotelnu v lázeňském areálu

v roce 1990

- nový název pro sbor „Dobrovolný sbor hasičů“

- 3.2. se konal Požárnický ples v Parkhotelu

- soutěžilo se v rámci okrsku

- soutěžilo se také ve Frýdlantském poháru

- v lednu se likvidoval požár v Dřevozpracujících závodech v Hejnicích

- v únoru hořelo opět v Hejnicích a také v Pekle

- v průběhu roku se prováděla úprava cvičiště

v roce 1991

- sbor má 51 členů, z toho 19 žen

- nastaly změny ve výboru

- pořádány mnohé akce - požárnický ples, pálení čarodějnic

- na soutěži ve Frýdlantě se ženy umístily na 2 místě, muži obsadili místo sedmé

- k technickým zásahům se vyjíždělo 5x

- k požáru se jelo pouze jednou

- proběhly dokončovací práce hasičského hřiště, kde se poprvé odehrálo fotbalové utkání memoriálu Koháka

v roce 1992

- nastaly značné společenské změny => útlum činnosti sboru

- činnost sboru spočívala na údržbě techniky, výzbroje, výstroje a vodních zdrojů, ženy se staraly o parčík a muži dobudovávali hasičské cvičiště

- k požáru se vyjíždělo jedenáctkrát

- v lednu se likdvidoval požár chaty v Pekle

- v únoru si děti založily ohníček v kůlně

- ostatní výjezdy patřily lesním požárům

- uskutečnilo se několik akcí - pálení čarodějnic pro děti, rozloučení se zimou, Kohákův memoriál v kopané a další dva turnaje

v roce 1993

- opět nastala změna ve složení výboru

- tradiční konání hasičského plesu, pálení čarodějnic

- v den konání čarodějnic však vypukl velký lesní požár, který trval několik dní, členové výjezdového družstva se 160 hodin potýkali s tímto živlem, kdy se špinaví a unavení vraceli k rodinám, ke ztrátám na životech nedošlo, avšak ekonomické ztráty byly značné

(30.4.1993 - byl ohlášen požár v katastru obce Lázně Libverda, na svahu Smrku, k požáru dorazily zásahové jednotky z Libverdy, Frýdlantu, Nového Města a Raspenavy, k samotnému ohni nedojelo žádné hasičské auto, hasiči vozili vodu ze vzdálenosti 7 km a 200 m táhli hadice, účinnou pomoc poskytla letadla povolaná z Liberce, po lokalizaci požáru zůstaly na místě dva hasičské sbory - Libverda a Hejnice; dne 1.5.1993 se však oheň začal šířit na další porost, bezmála stovka lidí se týden podílela na likvidaci ohně)


„ A v tom lehce - lehounce

vítr nese jiskry v les.

Už slyšíme houkání, požárníci uhání.

Jsou to hoši sehraní - co mohou - to zachrání.

Nad paloukem spáleným za chvíli jen stoupá dým.

A zničená černá mez svědčí, že tu hořel les.

To ví dnes i malé děcko - že zlý oheň zničí všecko -

co se hemží - žije v trávě -

tak jak se to stalo právě.“


Výňatek z rýmovačky mladých požárníků.


- sbor se zúčastnil také námětového cvičení, které proběhlo v rámci 120. výročí založení sboru v Lužci, tohoto cvičení se zúčastnilo celkem 6 družstev, naši získali 2. místo

- 16. října se konalo utkání v kopané se zvláštními pravidly

v roce 1994

- sbor má 54 členů, z toho 16 žen

- proběhl hasičský ples v Parkhotelu

- další úspěšnou akcí bylo pálení čarodějnic

- pořádal se také memoriál bratra Koháka v kopané

- proběhla spousta soutěží, např. v Bílém Potoce, v Hejnicích, ve Frýdlantě

- soutěžilo se také v Loukoveckém poháru, dále v Dnebohu, v Březině, ve Vratislavicích, v Ploukovicích - vždy se sbor umístil na krásném místě

- zásahová jednotka vyjížděla 2x a to zachraňovat lesní hodnoty na Špičáku a Poledních kamenech

v roce 1995

- ve sboru došlo k osobním výměnám názorů a na základě toho se sbor dostal do stavu, kdy se muselo improvizovat tak, aby nedošlo k úplnému rozpadu

- členskou základnu tvoří 33 členů, během roku se jich však 16 odhlásilo

- v únoru byl uspořádán zimní turnaj v kopané

- úspěšnou akcí bylo pálení čarodějnic

- v srpnu 1995 se pořádal již 10. ročník memoriálu bratra Koháka v kopané

- soutěžilo se v Březně, Dnebohu, Raspenavě a v Libverdě

- sbor je financován Obecním úřadem

- oslava 110. výročí založení sboru - oslavy se zúčastnil starosta obce p. Havránek, starosta hasičského okrsku Hejnice p. Juklíček a starosta okresního sdružení hasičů Liberec p. Navrátil; soutěžilo 10 družstev mužů, 2 družstva žen a 4 družstva žáků

výsledná listina družstev žáků:

1. místo Lázně Libverda

2. místo Jablonecké Paseky st.

3. místo Hejnice

4. Jablonecké Paseky ml.

- muži z Libverdy získali 7. místo.


Veškeré tyto informace byly čerpány z hasičské kroniky.

Velké poděkování patří paní Vlastě Hlinkové, díky které je zdokumentována nejen historie, ale také činnost a život Sboru dobrovolných hasičů Lázně Libverda. Děkujeme!

Kronika hasičů Lázně Libverda do roku 1995