16.10. - 17.10.2009 - Odklízení následků sněhové kalamity z minulého týdne

V pátek a v sobotu 16. a 17.10. se jednotka SDH Lázně Libverda podílela na odklízení spadlých větví a stromů, které ohrožovaly jak pěší, tak i projíždějící automobily.

Po pátečním odklízení následků sněhové kalamity pokračovaly úklidové práce také celou sobotu.
Jednotka SDH Lázně Libverda musela nejprve uvolnit silnici k Jizerské chatě, která byla zablokovaná dvěma stromy, jež ležely přes komunikaci.

Poté bylo nutné odstranit zlomené větve u informačního centra, které značně bránily v odtékání vody z tajícího sněhu. Nejtěžší úkol ovšem spočíval ve zprůjezdnění silnice z Lázní Libverda směrem na Lužec.
Tato silnice byla celá zablokovaná spadlými stromy a větvemi už od pátečního rána a nedalo se vůbec projet. Vyčištění cca 2 km dlouhého úseku trvalo jednotce sboru dobrovolných hasičů asi 4 hodiny. Komunikace byla plně zprůjezdněna až kolem 19 hodiny.