Velikonoční soutěž

Obec Lázně Libverda a Informační centrum vyhlašují soutěž na téma ,, Velikonoční tvoření ,,. Své výtvory odevzdejte v Informačním centru Lázně Libverda 17, od 13.3. 2023 do 27.3. 2023.

Kategorie: 

pidi lidi 0-6 let

mini lidi 7-14 let

Vyhodnocení výsledků proběhne po skončení soutěže, které oznámíme na http://__as4u_domena__/http://www.facebook.com/ObecLazneLIbverda.

Těšíme se na vaše nápady.