INFORMACE pro ukrajinské běžence k prodloužení dočasné ochrany

Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost vyprší do 31. března 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online, za osoby mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce.

Při registraci budete muset uvést: osobní údaje, místo vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy, či školky, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné docházky, popřípadě vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou žádáte o prodloužení dočasné ochrany.

Osoba mladší 18 let, která je na území České republiky bez zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, je ze zákona zastoupena orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

CZ_prodloužení_obecné.pdf
Vazby_obecné_pro tisk.pdf
Vazby_obecné_verze pro online.pdf
UA_prodloužení_obecné.pdf
UA_Vazby_obecné_verze pro online.pdf
UA_Vazby_obecné_verze pro tisk.pdf
Prodloužení dočasné ochrany .pdf