Volba prezidenta 2023 – voličské průkazy pro druhé kolo

Chcete v pátek 27. nebo v sobotu 28. ledna 2023 volit ve druhém kole prezidentských voleb a už teď víte, že nebudete v tyto dny v místě vašeho trvalého bydliště? Neznamená to, že nemůžete jít volit. Pro tyto případy existuje voličský průkaz, který umožňuje voliči volit i v jiných volebních okrscích.O voličský průkaz pro druhé kolo prezidentských voleb (pokud jste si ho nevyřídili předem zároveň s tím pro první kolo), můžete požádat: 

  • Písemně (listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky (fyzické osoby))  - do pátku 20. ledna 2023 do 16 hodin.

  • Osobně - na příslušném úřadě - do středy 25. ledna 2023 do 16 hodin.

Co je voličský průkaz
Voličský průkaz umožňuje voliči volit kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek, který přísluší jeho trvalému bydlišti.

Jak volit s voličským průkazem
S voličským průkazem přijdete do volební místnosti a předložíte ho okrskové volební komisi. Odevzdáváte ho z důvodu, abyste na jeden voličský průkaz nemohli volit vícekrát. Voličský průkaz neobsahuje vaši fotografii, to znamená, že neslouží jako doklad totožnosti, proto je potřeba s sebou mít občanský průkaz či cestovní pas.

Voličský průkaz je nutné mít s sebou i v případě, že ho máte vydaný a nakonec budete stejně volit ve svém domovském obvodu. Bez něj vás komise odvolit nenechá.

Za vydání voličského průkazu nic neplatíte, je zdarma.