Trousíme se na Ještěd

Roska Liberec vás zve na akci ,, TROUSÍME SE NA JEŠTĚD, 10.9. 2022 start 10,00 - 12,00 hodin na centrálním parkovišti pod horou Ještěd. Cíl chata Pláně do17 hodin.

Registrace na místě, vstupné dobrovolné. http://www.roskaliberec.cz