KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY

Domácnosti s nižšími příjmy mohou pomocí kotlíkových dotací získat  až 180 000 Kč na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje 3,4. nebo 5. emisní třídu, za nový ekologický zdroj tepla.

Získejte dotaci na výměnu starého kotle - Domácnostem s nižšími příjmy bude na instalace realizované od 1.1. 2021 poskytována dotace na výměnu neekologických kotlů až 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

KD IV. tisk.pdf