Informace zhotovitele stavby - provizorní rozvod vody po dobu rekonstrukce

Před zahájením protlaků nebo pokládky potrubí bude realizován provizorní rozvod vody v celém rozsahu I. etapy s dotažením všech vodovodních přípojek až k nemovitosti. Bude upřednostněno propojení s venkovní hadicí u vodoměru, tam kde není možné se k vodoměru dostat (sklepním okýnkem...) bude vodoměr demontován a provizorně přemístěn např. na přívod ze zahrady na zahradní kohoutek. Po skončení prací budou všechny vodoměry přeplombovány.

Při odpojení starých rozvodů vody a přepojení na provizorní „pozemní“ vedení bude potřeba odstávka vody, nyní je s provozovatelem naplánována na středu 15.6.2022. Pro komunikaci s majiteli nemovitostí ohledně přepojování nemovitosti na provizorní rozvod vody prosím o zaslání telefonního čísla ve formátu JMÉNO MAJITELE_Č.P…._TELEFONNÍ ČÍSLO na stavbyvedoucího: Daniel Marek, 602 222 383.

V případě zjištění, že stávající vodovodní přípojka je v nevyhovujícím stavu (starý materiál – např. olovo, ocel), bude doporučeno, aby si majitel nemovitosti provedl od hranice svého pozemku vlastními silami výměnu vodovodní přípojky až do domu (pokud existuje, tak k vodoměru). V takovém případě věnujeme jako stavba nebo investor (FVS) novou PEHD hadici d32.

Informace zhotovitele stavby - celé oznámení občanům