Ukliďme Česko - Lázně Libverda

Ukliďme si Libverdu 2. dubna 2022, sejdeme se v 10 hodin před hasičárnou.

Úklid probíhá formou individuálních procházek. Pokud by jste se chtěli zapojit, registrujte se u B. Čvančarové tel: 723 374 554 ( bez registrace na Vás nemusí vyjít ochranné pomůcky). www.uklidmecesko.cz