Přenáška Reného Bělohradského - Klášter Hejnice

Klášter Hejnice pořádá 21.1. 2022 přednášku Reného Bělohradského ,, Zapomenutá historie Jizerských hor,,.

Vstupné dobrovolné. Konání přednášky se řídí platnými proti coronavirovými opatřeními. Děkujeme za pochopení.