ERÚ a svazy samospráv zaměřují pomoc na seniory

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.

ERÚ - informace a manuál pro místní samosprávy.pdf

ERÚ - leták - nekontaktní senioři.pdf

MPO -Energetika - informace pro zákazníky.pdf 

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení - info.docx