Africký mor prasat

Co je africký mor prasat? Virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé onemocnění divokých prasat, které představuje vážnou hrozbu pro prasata v domácích chovech. Nákaza není přenosná z prasat na člověka ani jiné živočišné druhy.

Jak zabránit šíření nemoci?

- Omezte vstupy do lesů.

- S uhynulým divokým prasetem nemanipulujte, nepouštějte k němu svého psa.

- Nález včetně místa ohlaste na Krajskou veterinární správu: +420 720 995 207


amp info obce verejnost (1)