Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2021

Obecní úřad Lázně Libverda a společnost FCC Česká republika, prov. Frýdlant zajišťují  v sobotu 9.10. 2021 mobilní svoz nebezpečného odpadu.

Na shora uvedených stanovištích není přípustné před příjezdem vozidla - kontejneru FCC vytvářet skládky nebezpečného odpadu. Odpad se odkládá přímo do pojízdného kontejneru.