Územní plán - změna č.4 + úplné znění

Vydaná změna č.4 Územního plánu Lázně Libverda a úplné znění po této změně

Změna ÚP č.4:

03_Verejna vyhlaska u vydani_Zmena 4_UP Lazne Libverda
01_Opatreni_obecne_povahy_Zmeny 4_UP Lazne Libverda
Libverda_ZUP4_Či_Odu
Libverda_ZUP4_Či_výrok
Libverda_ZÚP4_Či_změnový_text
Libverda_ZÚP4_Či-Hlavní výkres
Libverda_ZÚP4_Či-Kompletní
Libverda_ZÚP4_Či-Koordinační výkres
Libverda_ZÚP4_Či-Texty
Libverda_ZÚP4_Či-Výkres základního členění území
Libverda_ZÚP4_Či-Výkres ZPF

Úplné znění ÚP po změně č.4:

Libverda_ÚP_ÚZ4_text
Libverda_ÚP_ÚZ4_Oprava-Hlavní výkres
Libverda_ÚP_ÚZ4_Oprava-Koordinační výkres
Libverda_ÚP_ÚZ4-Výkres koordinace technické infrastruktury
Libverda_ÚP_ÚZ4-Výkres veřejně prospěšných staveb
Libverda_ÚP_ÚZ4-Výkres základního členění území