Bude celostátní odstávka systému

Pořízení občanského průkazu nebo cestovního pasu rozhodně nenechávejte na poslední červencové dny!  Ministerstvo vnitra sděluje občanům důležité informace.

Ministerstvo vnitra sděluje občanům, že v souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech a také v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech je naplánována celostátní odstávka systému, který slouží pro podání žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a jejich následného převzetí. 

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/199 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona může občan podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději ve středu 28. července 2021. 

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona a cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech nelze převzít od 30. července 2021 do 1. srpna 2021. 

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platností 1 měsíc. Během výše zmíněného termínu nelze podat žádost  o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 

Veškeré aktuální informace týkající se plánované odstávky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů budou zveřejněny též na webových stránkách Ministerstva vnitra: 

Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

letak cp (1)letak op (2)

Zdroj: https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-kancelare-uradu/bude-celostatni-odstavka-systemu.html