POUTNÍ MŠE SVATÁ V RASPENAVĚ

V neděli 16. srpna 2020 od 10:30 hodin se koná poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Raspenavě.

Římskokatolická farnost Raspenava vás co nejsrdečněji zve na mši svatou. Hlavním celebrantem bude R.D. kpt. Petr Šabaka vojenský kaplan z Liberce.