Ve Frýdlantě byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Zasedl krizový štáb

Vydatný noční déšť způsobil komplikace, dochází k vzestupu hladin řek a hrozí jejich vylití z koryt. Nejhorší situace je na Frýdlantsku.

Zasedá krizový povodňový štáb, s žádostí o pomoc v případě nouze se na něj můžete obrátit na telefonních číslech 606 673 286 nebo 602 101 627. Buďte opatrní, sledujte www.chmi.cz a v případě potřeby uposlechněte výzvy složek IZS.

Voda může zaplavovat níže obydlené oblasti, komunikace a  může působit škody v krajině a na majetku. Některé mosty a silnice mohou být uzavřeny. Občané by měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí  pády stromů.