OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č 1 2019