Modernizace topného systému budovy Základní školy

Během letních prázdnin probíhá realizace projektu pod názvem " Modernizace topného systému budovy Základní školy" podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu č. 2. 1 - Program na obnovu venkova. 

Cílem projektu je přechod na moderní způsob vytápění za účelem úsporného ekologického provozu budovy Základní školy Lázně Libverda. Snížení nákladů na provoz školy a pozitivní dopad na životní prostředí.