Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Obecní úřad Lázně Libverda a společnost FCC Česká republika, prov. Frýdlant zajišťují v sobotu 27. 4. 2019 mobilní svoz nebezpečného odpadu.

KONTEJNER SPOLEČNOSTI FCC Česká republika, prov.Frýdlant bude občanům k dispozici na těchto sběrových místech:

1. Stanoviště " U Křížku ", horní Libverda, zatáčka u cvičiště psů v 9.00 hod.

2. Stanoviště u bývalé požární zbrojnice ( mezi VZLETEM a Školou ) v 9.15 hod.

3. Obratiště autobusů, buňka u kontejneru v 9.30 hod.

4. Parkoviště u Infocentra v  9.50 hod.

Na shora uvedených stanovištích není přípustné před příjezdem vozidla- kontejneru FCC vytvářet skládky nebezpečného odpadu. Odpad se odkládá přímo do pojízdného kontejneru.