Moje vzpomínky na Jizerky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Liberecko pořádá soutěž "Moje vzpomínky na Jizerky". Tématem soutěže jsou osobní vzpomínky na Jizerské hory.

Do soutěže je možné přihlásit pouze vlastní fotografie, pohledy či amatérská videa. Snímky musí autor dodat v elektronické podobě v co nejlepší kvalitě. Každý snímek musí být doprovozen krátkou vzpomínkou (příběhem). Podání snímků je přípustné buď osobně na datovém nosiči nebo prostřednictvím elektronické pošty. Uzávěrka příjmu fotografií je 31. srpna 2018. Výběr nejlepších snímků vzešlých z fotoalba bude v říjnu 2018 prezentován na samostatné výstavě v budově Krajské vědecké knihovny v Liberci a v roce 2019 na putovní výstavě po vybraných jizerskohorských obcích a městech.

Detailní informace k akci naleznete na webových stránkách: http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/informujeme/aktuality/moje-vzpominky-na-jizerky-vyhlaseni/