14. zasedání ZO ze dne 24.4.2017

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 4. 2017