Rekonstrukce silnice II/290 - centra obce Bílý Potok a informace o omezení provozu

Od pondělí 19. června bude zahájena kompletní rekonstrukce silnice od Základní školy – odbočka ke kostelu – k Obecnímu úřadu v obci Bílý Potok.

Bude spočívat ze sejmutí vyžilého asfaltového svršku, vybudování opěrné zdi naproti bývalému Strojobalu, narovnání zatáčky u pošty, obnovení stávajících chodníků a lávky na mostě. Dále budou položeny obrubníky, vybudována nová dešťová kanalizace. Rekonstruován bude propustek u školy ( ze stávající studánky), přeložen bude plynovod a veřejné osvětlení přechodu pro chodce. Souběžně s prováděnou stavbou poběží i rekonstrukce vodovodu v tělese komunikace. Bude-li  přát počasí, je připravena realizace parkovišť u základní školy a obecního úřadu. Předpoklad skončení prací je závěr září 2017.  


Informace o omezení provozu

Průjezd po hlavní silnici bude po dobu cca prvních 14 dní řízen semafory. Poté bude silnice zcela uzavřena, objížďka bude vedena přes Liberec

Pro místní občany a ubytované turisty by měla být možnost využívat místní komunikaci pro objízdnou trasu, tudíž cesta na Smědavu by měla pro místní zůstat průjezdná.

Sledujte aktuální informace.


Zdroj a více informací: Bílopotocké listy a OÚ Bílý Potok