Evidence plánovaného pálení

Vzhledem k jarnímu období a zvyšujícímu se počtu hlášení pálení na krajské operační středisko HZS LK si Vás dovolujeme informovat o možnosti ohlášení plánovaného pálení přes formulář na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje  www.hzslk.cz v části nazvané pálení klestí nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení.“ Přímý odkaz zde.

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Pokud chcete pouze ohlásit jednotlivé pálení nepotřebujete se registrovat.

Jste vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čištěním porostů a spalujete rostlinné zbytky? Pak pro Vás je určena registrace do aplikace Pálení.

Registrací můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc, pokud by v letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha, budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.

Více informací na webových stránkách www.hzslk.cz nebo:

kpt. Ing. Hana Špačková
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Barvířská 29/10, 460 01, Liberec III
tel.: 950 470 058
e-mail: hana.spackova@hzslk.cz