Místní samospráva

K informaci pro širokou veřejnost nejen naší obce předkládáme návrh statutu lázeňského místa Lázně Libverda. Děkujeme za připomínky a náměty k dalšímu zdokonalení. Dokument je umístěn v souboru Vyhlášek obce.