7. zasedání ZO ze dne 15.10.2015

USNESENÍ z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15 října 2015