Výhra v IKEA výzvě - Spolu s námi - 16. 3. 2015

Radujte se s námi!!! Přeměna naší zahrady, která proběhla v minulém školním roce, byla vybrána mezi 10 nejlepších změn v tzv. IKEA výzvě „ Spolu s Vámi".
Tuto výzvu vyhlásil obchodní řetězec IKEA ve spolupráci se sdružením TEREZA, pod který spadá program Ekoškola, do kterého jsme zapojeni.


Výhra nám přinesla obrovitánskou radost a finanční odměnu, kterou budeme moci využít na ekologický výukový program, exkurzi nebo další změnu prostředí školy. A to nám věřte, že nápadů máme ještě dost!

Ekotým ZŠ Lázně Libverda

Výhra v IKEA výzvě - Spolu s námi - 16. 3. 2015