>
>
Strona główna

Wycieczki rowerowe

Ziemia Frýdlantska - ; raj rowerzystów

Cypel Frýdlantski jest jakby stworzonym obszarem aktywnej rekreacji rowerowej. Popularnym sportem w Górach Izerskich jest więc turystyka rowerowa, dla której tu istnieje dużo tras rowerowych z szeroką skalą typów wycieczkowych (np. na Hartę - ; Zwierzyniec Pasterski 12 km, na Ořešník - ; wodospady Wielkiego Štolpichu/Sztolpich 8,5 km, do Lázní Libverda 6 km, do Kuźni Ondřeja Stelziga - ; Biała Skała koło miejscowości Srbska 40 km i innych).

8.2.2007 17:43:20 - aktualizowano 12.5.2017 11:28:17 | przeczytano 10494x | pospisil | Cały artykuł
 

Pogodna trasa rowerowa-zalecamy

Oferujemy Pohodovą /Przyjemną Trasę Rowerową - ; trasa nr 3016 prowadzącą wzdłuż biegu rzeki Smeda, ze Smědavy do przejścia granicznego w miejscowości Andělka. Trasa Rowerowa Pohodova łączy miejsca bogate na zabytki kultury i piękną przyrodę Ziemi Frýdlantskiej i wynosi 40,1 km.

8.2.2007 17:47:11 - aktualizowano 12.5.2017 11:28:58 | przeczytano 16752x | pospisil | Cały artykuł
 
Wytworzono 13.2.2007 20:04:38 - aktualizowano 12.2.2015 14:49:19 | przeczytano 18066x | pospisil

Aktualności

Ankieta

 
49% (314)
 
50% (322)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load