>
>
Strona główna

Oświadczenie

HORSKÝ SPOLEK LÁZNĚ LIBVERDA

Lázně Libverda 16, IČO 269 87 856, tel.: 723 471 370

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL LÁZNÍ LIBVERDA A OKOLÍ

Občanské sdružení HORSKÝ SPOLEK LÁZNĚ LIBVERDA bylo založeno 1. května 2004 a registrováno počátkem roku 2005. Jeho posláním je podporovat a rozvíjet vlastivědné a zkrášlovací aktivity na území a v okolí obce Lázně Libverda. Toto sdružení je otevřené každému zájemci, jemuž není lhostejný osud tohoto unikátního místa, a chce se nějakým způsobem zapojit do dění. V letošním roce chceme např. podle potřeby pomáhat při čištění potoka, podílet se na přípravě turistického informačního systému v obci a okolí, organizovat cyklistické výlety. A to je jenom začátek ...

Wytworzono 13.2.2007 19:27:46 | przeczytano 7754x | pospisil

Aktualności

Ankieta

 
48% (314)
 
50% (326)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load