>
>
Strona główna

Rozwój sanatorium

Rozwój sanatorium w miejscowości

Założycielem dzisiejszego sanatorium był Krystian Filip hrabia Clam-Gallas, właściciel posiadłości frýdlantskich. Krystian Filip otworzył w latach 1776 - 1818 nowe źródła. Stare źródło zostało zasypane. Nowe wywiercone źródła otrzymały nazwy: Marii, Krystiana i Edwarda i wywierały bezpośrednio przy budynkach sanatoryjnych.

, obraz otworzy się w nowym okniePod koniec XVIII. wieku został założony park sanatoryjny, w którym w roku 1798 odsłonięto pomniczek założycielom sanatorium i rolnikom, którzy przekazali swoją ziemię pod budową sanatorium. Na początku XIX. wieku nakazał Krystian Filip zbudować dla siebie kolumnadę i zameczek empirowy, w którym przebywał w miesiącach letnich. Jest to klasycystyczny budynek - dzisiejsza dyrekcja sanatorium. Dzięki jego wsparciu powstaje w miejscowości w roku 1819 samodzielna szkoła. Jego następcą był jego syn Krystian Krzysztof.

W roku 1836 Libverda otrzymała statut sanatorium leczniczego. Dwutraktowa kolumnada została zbudowana w roku 1847. W tym również roku została zbudowana też szosa, która połączyła sanatorium z Raspenavą i Frýdlantem. Nowy dom sanatoryjny (dziś Ostrava) został uruchomiony w roku 1868. Od tego czasu rozwój i modernizacja sanatorium została wstrzymana i może to też było przyczyną powolnego upadania Libverdy. Zmniejszyła się ilość kuracjuszy, ponieważ bogaci ludzie dawali pierwszeństwo Teplicam i sanatorium w Czechach Zaczodnich. Liczba kuracjuszy pod koniec XIX wieku wynosiła tylko około 300 za rok (patrz. tabela).

Rok

1841

1847

1857

1867

1877

1887

1897

1898

1900

1905

1909

Ilość kuracjuszy

307

407

420

513

569

311

320

240

406

805

798

Na początku XX. wieku sanatorium ponownie usiłuje o to, aby się stało dla gości atrakcyjną ofertą. Został zbudowany kort do , obraz otworzy się w nowym oknietenisa, boisko zabaw dla dzieci, otwarty został basen kąpielowy. Miejscowość miała w tym okresie około 800 mieszkańców i była zdolna do zaoferowania gościom zakwaterowania dobrej jakości w pensjonatach i hotelach, które przechodziły procesem renowacji. Zabawę w sanatorium zapewniał sanatoryjny zespół muzyczny, mający tę tradycję już od roku 1783. Libverda była znana również ze swej ekspedycji wody leczniczej „libverdska woda mineralna“, której sprzedało się np. w roku 1910 200.000 butelek.

W roku 1899 uruchomiono w miejscowości stały urząd pocztowy. W roku 1900 uruchomiono kolej żelazną z Raspenavy do Bílého Potoku, co w znacznym stopniu podniosło osiągalność sanatorium. W roku 1906 zastała zatwierdzona nowa nazwa dla Libverdy: Lázně Libverda. W latach wojennych 1915 - 1918 otworzono w miejscowości szpital dla rannych z pojemnością 200 lóżek. Ogółem opatrzono tu 1948 osób. Po założeniu Republiki Czeskiej odbywały się pierwsze wybory w miejscowości w dniu 15 czerwca 1919. W roku 1921 podczas spisu ludności miejscowość liczyła 711 obywateli, w tym 693 Niemców i 18 Czechów. Przemysł w Libverdzie reprezentowała fabryka porcelany, która produkowała szeroki asortyment towarów. Libverda była również miejscowością rolniczą.

Wytworzono 7.2.2007 14:34:58 - aktualizowano 3.3.2014 15:22:23 | przeczytano 19982x | Floresiensis

Aktualności

Ankieta

 
48% (314)
 
50% (326)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load