>
>
Strona główna

Najstarsza historia

Najstarsza historia miejscowości

Jak już wspominano, pierwsze wzmianki o miejscowości sięgają II. połowy XIV wieku (1381 - Urbarz Posiadłości Frýdlantskich). Od tego czasu pojawiają się informacje o właściwościach leczniczych , obraz otworzy się w nowym oknietutejszego źródła. Dzięki dużej ilości pielgrzymów, którzy przychodzili z Łużyc do Mariańskiego Kościoła Pielgrzymkowego w Hejnicach, była Libverda znana w okolicy już w XV. wieku. Wywiera tu „Boża Woda“, którą pielgrzymi orzeźwiali się. Na początku było tylko jedno źródło. Leczyli się z niego i słynne osobowości - saksoński elektor August I. i książę Albrecht z Wallenstainu, który był chory na syfilis i kazał posyłać sobie wodę leczniczą tam, gdzie akurat przebywał.

W połowie XVI. wieku było w miejscowości około 40 majątków ziemskich - 21 chłopów, 1 ogrodnik, 10 korników i 8 chałupników. Był tu również młyn, tartak i trzy kuźnie. Na podstawie spisu poddanych według wiary mieszkało w roku 1651 w miejscowości 113 osób.

, obraz otworzy się w nowym oknieW roku 1771, podobnie jak w innych miejscowościach, miało miejsce numerowanie domów. Numer jeden otrzymywała przeważnie gospoda. W miejscowości były w tym okresie 68 domów. Do roku 1786 zwiększyła się ich ilość na 78. Zaczyna się powoli rozwój miejscowości dzięki źródłom leczniczym. Po śmierci hrabiego Filipa Józefa Gallase w roku 1757 zostaje jego spadkobiercą jego bratanek Krystian Filip Clam pod warunkiem, że on i jego potomkowie przyłączą do swej nazwy nazwę Gallas i będą również nosili herb Gallasów. W ten sposób powstała nowa gałąź rodowa Clam-Gallasów. Ów właściciel posiadłości frýdlantskiej jest uważany za założyciela dzisiejszego sanatorium.

Wytworzono 7.2.2007 14:31:04 - aktualizowano 3.3.2014 15:22:16 | przeczytano 19060x | Floresiensis

Aktualności

Ankieta

 
48% (314)
 
50% (326)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load