>
>
Strona główna

Frýdlantska posiadłość

Libverda należąca do Ziemi Frýdlantskiej

, obraz otworzy się w nowym okniePierwsza wzmianka pisemna o naszej miejscowości pochodzi z roku 1381, nazywano ją wtedy Lybenwerde. Wzmianka znajduje się w tzw. Urbarzu posiadłości Frýdlantskich, który zawierał w tym okresie spis wsi poddanych i ich obywateli z podaniem majątku i obowiązków. Nazwa miejscowości zmieniała się w późniejszych okresach: Liewerde, Liwerde, Liebweda (1601), Liewerda (1651), Leibwerda (1854), Libwerda. Początek nazwy miejscowości „lieb“ oznacza w języku niemieckim „miły“, w dosłownym tłumaczeniu cała nazwa brzmi miła wyspa wśród bagien“.

W najstarszych materiałach jest Ziemia Frýdlantska wspominana jako część tzw. Záhvozdí/Za ostępem. Do początku XIII. wieku przetrwało tylko mało źródeł dlatego nie mamy pewności co do jej osad. Do połowy XIII. wieku tereny te były pod rządami rodu Ronowców. Podczas panowania Przemysła Ottokara II. Czastosław z Ronowa był zmuszony oddać królowi oprócz innego i posiadłości frýdlantskie. Następnie Ziemia Frýdlantska należała do Korony Czeskiej.

, obraz otworzy się w nowym okniePierwsza wzmianka pisemna o posiadłościach frýdlantskich pochodzi z roku 1278, kiedy to kupuje je od króla Przemysła Ottakara II. Rulko z Bibrsteinu. Członkowie rodu Bibrstein wykonywali poważne funkcje na dworze królewskim i oprócz posiadłości na Ziemi Frýdlantskiej były w ich posiadaniu również posiadłości w Łużycach Górnych i na Śląsku. Przez posiadłość prowadziła ścieżka handlowa z wnętrza kraju na północ do Łużyc i do Zgorzelca. Podczas wojen husyckich Bibrsteinowie wspierali króla Zygmunda. Posiadłości były kilkakrotnie zagrożone przez husytów a Frýdlant był nawet zdobyty w roku 1428. W latach 1446 - 1469 Bibersteinowie stali przeciwko Jerzemu z Podiebradów. Moc rodu stopniowo opadała. W roku 1551 zmarł ostatni członek rodu Krzysztof z Bibrsteina i Ziemia Frýdlanska weszła w posiadanie cesarza Ferdynanda I.

W roku 1558 kupuje posiadłości frýdlantskie Fryderyk z Redernu. Natychmiast po uzyskaniu posiadłości zmienia, na podstawie prawa z tamtego okresu „cuius regio eius religio“ (kogo rządy tego wiara) w swych posiadłościach wszystkie kościoły na kościoły protestancki. Tylko mariański kościół pielgrzymkowy w Hejnicach nie mógł być przemieniony ze względu na liczne pielgrzymki z okolicznych katolickich posiadłości. Został więc zamknięty. Pomimo tego, wraz z przyjściem Redernów rozpoczyna się okres rozkwitu gospodarczego, rzemiosł a przede wszystkim płóciennictwa, założonych zostało kilka wsi. Ostatnim właścicielem z rodu Redernów na Ziemi Frýdlantskiej był Krzysztof z Redernu, któremu po bitwie na Białej Górze ze względu na jego wspieranie Friedricha Falckiego zostały skonfiskowane wszystkie posiadłości i został on ogłoszony zdrajcą majestatu.

, obraz otworzy się w nowym oknieW roku 1622 kupuje od cesarza Ferdynanda II. posiadłości frýdlantskie jego generał Albrecht Eusebiusz z Wallesteinu a wraz z nim wrócił do całej posiadłości katolicyzm. Ziemia Frýdlantska stała się częścią jego księstwa, mianowanego w roku 1625 hetmaństwem. Pomimo tego, że Albrecht z Wallenstainu tytułował się książę frýdlantský, przebywał przeważnie w swojej siedzibie w Jičínie a księstwo frýdlantskie odwiedził tylko cztery razy. Ogółem spędził tu tylko dziewięć dni za całe swoje życie. W roku 1634 został książę zabity.

W roku 1636 uzyskuje księstwo frýdlantskie od cesarza Ferdynanda II. w nagrodę za wierność w wyprawach przeciwko Albrechtowi z Wallenstina hrabia Mateusz Gallas de Campo. Ziemia Frýdlantska cierpiała aż do roku 1647 pod koniec wojny trzydziestoletniej, po której nastąpiła mocna rekatolizacja protestanckich poddanych. Dużo z nich zdecydowało się dlatego na emigrację.

, obraz otworzy się w nowym oknieW roku 1757 zmarł ostatni hrabia Filip Józef Gallas. Ponieważ był bezdzietny, został jego spadkobiercą jego bratanek Krystian Filip Clam pod warunkiem, że on i jego potomkowie przyłączą do swej nazwy nazwę Gallas i będą również korzystali z herbu Gallasów. W ten sposób powstała nowa gałąź rodowa Clam-Gallasów. Ostatni męski potomek, Franciszek Clam-Gallas, zmarł w roku 1930. Ostatnią właścicielką zamku frýdlantskiego była Clotilda Clam-Gallasová, która przeniosła się w kwietniu 1945 do Wiednia, w którym zmarła w roku 1982.

Wytworzono 7.2.2007 14:30:57 - aktualizowano 3.3.2014 15:22:02 | przeczytano 26336x | Floresiensis

Aktualności

Ankieta

 
49% (314)
 
50% (322)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load