>
>
Strona główna

Za pięknem i atrakcjami Ziemi Frýdlantskiej

Frýdlant - letecký snímek

Gród a zamek Frýdlant

Gród i zamek Frýdlant należy do najcenniejszych dominant miasta, ale również do najcenniejszych zabytków w Czechach i prezentuje unikatowe połączenie grodu średniowiecznego z renesansowym zamkiem. Obecnie jest udostępniona i zbrojownia, która oferuje bogate eksponaty broni od okresu wojen husyckich do XIX wieku.

Historyczna ruchoma szopka betlejemska, Frýdlant

Sercem całej szopki betlejemskiej jest mechanizm zegarowy i sznurki, które poruszają ponad stu figurkami, której autorem jest GUSTAV SIMON. Budowanie szopki trwało ponad 60 lat, zanim mogła być ona zaprezentowana dla publiczności. Dom należy do najstarszych budynków w Frýdlancie.

Punk Widokowy na Resselowym kopcu, Frýdlant

Muzeum i budynek ratuszowy, Frýdlant

Jedną z głównych dominant jest neorenesansowy ratusz , w którym na drugim piętrze znajduje się Muzeum z ekspozycjami przyrody i historii Ziemi Frýdlantskiej. Skupia też najbardziej wartościowe pamiątki dotyczące wybitnych rodaków i przedmioty, które służyły w minionych stuleciach w bieżącym życiu tutejszych obywateli. W budynku ratusza można również obejrzeć niektórą z wystaw w sali wystawowej.

Sedno historyczne miasta Frýdlant

Między najcenniejsze zabytki należy oprócz grodu i ratusza również kościół dziekański Znalezienie Krzyża Św., znajdujący się na prawym brzegu rzeki Smědy. W pobliżu kościoła stoi również była solnica miejska, do której przywoziło się sól z dalekiego Halle nad Saalou. W mieście znajdują się jeszcze dwa kościoły z późniejszego okresu - Św Marii Magdaleny w Frýdlantcie - Větrov i ewangelicki z początku ubiegłego wieku znajdujący się na zboczu w pobliżu dworca. Dochował się cały szereg pierwotnych typowych domów mieszczańskich, usytuowanych przeważnie przy ul. T.G. Masaryka i przy ulicy Zámeckiej. Tu i ówdzie przetrwały i prastare domy drewniane z belkowymi piętrami.

Pensjonat „Selský Dvůr“, Raspenava- agroturystyka

Odrestaurowana posiadłość ziemska oferuje oprócz pięknego stylowego zakwaterowania i 10 programów imprez na poszczególne dni, do których należy przejażdżka konna i możliwość brania udziału w pracach w gospodarstwie rolniczym. Dalsze atrakcje według życzenia klientów i aktualnej oferty.

Miejscowość Heřmanice

Historie owej malowniczej miejscowości z szeregiem domów belkowych z tzw. „przysłupem” spada do roku 1375. Dzisiejszą miejscowość tworzą trzy części - Heřmanice, Kristiánov, Vysoká. W miejscowości i okolicy znajdą turyści następujące ciekawostki: Skałę Kodeša - dochowany masyw skalny, tworzony bazaltem, bazaltowy łom, elektrownię wodną na rzeczce Oleška/Oleszka, Heřmaničkę/Herzmaniczka - dawna trasa wąsko kolejowa z Frýdlantu, sześć elektrowni wiatrakowych na Łysym Wierzchołku, placówkę ćwiczeniową kynologii służbowej Urzędu Celnego RCZ o znaczeniu międzynarodowym.

SPIDER GLASS, Heřmanice

Atelier szklarski specjalizuje się na oryginalne ozdabiane ręcznie przedmiotów szklanych od najmniejszych klejnotów szklanych, szkło użytkowe jak również monumentalne obiekty szklane. Po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym można zwiedzać w ciągu całego tygodnia (poniedziałek - niedziela) cały zakład, wzorcownię i sklep firmowy z możliwością kupna oryginalnych produktów w atelieru.

Elektrownia wiatrakowa, Jindřichovice pod Smrkem

, obraz otworzy się w nowym oknieMiejscowość ta zbudowała jako pierwsza w RCZ dwie współczesne elektrownie wiatrakowe z technologią bezprzewodową i synchronicznym generatorem. Ważnym wkładem do środowiska jest też oświata, która jest połączona z elektrownią wiatrakową. Ekologiczne Centrum Informacyjne znajdujące się obok dolnej elektrowni wiatrakowej dostarcza idealną pozycję czynności oświatowej w dziedzinie wykorzystywania źródeł odnawialnych.

Młyn wiatrakowy, Jindřichovice pod Smrkem

Młyn powstał z pierwotnego zapotrzebowania rodziny Vlk na dopełnienoie wyposażenia swej posiadłości ewent. ekowioseczki Jitřenka/Jutrzenka tak, aby była samowystarczająca również i przy spracowaniu ziarna. Wewnętrzne ściany młyna są wykorzystane na wystawę fotografii wszystkich istniejących młynów wiatrakowych, młynków i pomp wiatrakowych w RCZ.

Muzeum życia wiejskiego, Jindřichovice pod Smrkem

"Muzeum życia wiejskiego obywatel przed rewolucją przemysłową” jest jedną z działań o.s. Lunária (Stowarzyszenie odnowienia ekologicznego, duchowego i kulturowego w Cyplu Frýdlantskim, Górach Izerskich i okolicy). W muzeum znajdziecie opowiadania o historii Ziemi Frýdlantskiej i Jindřichovic, szereg eksponatów używanych w przeszłości, obecne zamierzenia i działania jindřichovickiego urzędu gminnego i burmistrza jak róeneż małą bibliotekę z literaturą specjalistyczną i piękną.

Wytworzono 8.2.2007 18:01:21 - aktualizowano 12.5.2017 11:30:05 | przeczytano 16201x | pospisil

Aktualności

Ankieta

 
49% (314)
 
50% (322)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load