>
>
Strona główna

Góry Izerskie

Vodopády Černého potoka

Góry Izerskie są najbardziej wysuniętymi na północ górami w Republice Czeskiej, na terenie których biegnie granica państwowa czesko-polska. Nazwa pochodzi od nazwy rzeki Izery, która tu wywiera. Najwyższą górą po stronie Republiki Czeskiej jest góra Smrk (1.124 m.n.p.m.), gzie też znajduje się przejście graniczne dla pieszych z Rzeczpospolitą Polską. Ze względu na ochronę gór został tu ogłoszony w roku 1967 Krajobrazowy Teren Chroniony Góry Izerskie.


Dużą ciekawostką jest widoczny już na pierwszy rzut oka zróżnicowany charakter ich północnej i południowej części. Na południu wierzchołki opadają , obraz otworzy się w nowym okniepłynnie i powoli do doliny Nysy, na północy w kierunku rzeczki Smědej opadają stromymi zboczami skalnymi. Jeżeli więc macie doświadczenia w sportach wodnych, możecie pławić się właśnie po rzece Smědej, której długość wynosi na terenie Czech 45 km, spławna jest ona na odcinku prawie 39 km. Ma znaczny spływ, częste kaskady a progi kamienne można pokonywać tylko w zamkniętej łodzi. Najlepiej jest spławna na wiosnę lub po ulewnych deszczach. Możecie się też pławić na odcinkach wodnych: Bílý Potok - Raspenava, Raspenava - granica państwa z Polską, Harta - Višňová - Předlánce (odcinek ten został ogłoszony rezerwatem przyrodniczym Meandry Smědej ze względu na ochronę zacnych i zagrożonych gatunków roślin i ptactwa wodnego).

Ciekawych przeżyć doznają tu również rybacy przede wszystkim w rewirach pstrągowych na rzeczkach Směda, Lomnica a Řasnica. Pozostałe dopływy rzeczki Smědej mają charakter hodowlany. To rybołówstwa nadaje się też staw Petr w parku przyrodniczym Peklo/Piekło.

Do ciekawostek należą też pomniczki przypominające różne nieszczęścia, które są bogato rozsiane po całym terenie gór (chodziło o bojówki przemytnicze, zamarznięcia, śmierć drwali, przemytników, zabłądzenie itd.). Dla Gór Izerskich są charakterystyczne też torfowiska i jeziorka torfowe (Čihadla/Czatownia, Torfowiska Jizery), łąki kosodrzewinowe (Duża i Mała Łąka Izerska) z dużej ilości terenów chronionych słynie też Narodowy Rezerwat Przyrodniczy Izerskogórkie Buczyny.

Góry Izerskie to również utrzymywane punkty widokowe i częste skalne miejsca widokowe, które zaoferują piękny widok do okolicy. Właśnie, obraz otworzy się w nowym oknie turystyka piesza ma swą długoletnią tradycję na zboczach północnych, gdzie znajduje się cały szereg popularnych i dobrze oznakowanych dróg, wykorzystywanych praktycznie całorocznie. Znajduje się tu 18 szlaków turystycznych (ogólna ich długość wynosi 217,5 km), oznakowanych przez członków Klubu Czeskich turystów (KCT), które umożliwiają wejście aż do wysokości przekraczających 1.000 m n. p. m. (Smrk, Jizera, Frýdlantskie Blanki, Holubník/Gołębnik i dalsze), lub wiodą przez pofalowaną krainą pagórkowatą Ziemi Frýdlantskiej i pozwolą poznać okolice miast i malowniczych miejscowości. Dla badaczy znajdują się tu też ścieżki dydaktyczne ( np. ścieżki dydaktyczne Bukovec - Jizerka - Torfowiska Jizerki, historyczno przyrodnicza ścieżka Nové Město pod Smrkem i dalsze).

Północne zbocza Gór Izerskich oferują też idealne warunki taternicze. Znajduje się tu duża ilość masywów skalnych a niektóre z nich mają zakończenie wieżowe. Tutejsze skały granitowe jak np. Wieża Graala, Wieża Kurza, Ząb Południowy, Nos i dalsze są bardzo popularne wśród taterników. Niektóre tereny taternicze znajdują się na terenach chronionych i na wejście tam jest potrzebny odpowiedni dokument.

, obraz otworzy się w nowym oknieI okres zimowy ma co zaoferować, przychodzi czas na narty. Najpiękniejsze popularne tereny narciarskie dla biegówkarzy znajdują się na grzbietach Gór Izerskich. Magistrala Izerska - sieć około 150 km przygotowanych tras biegówkowych, którą przecinają rozległe błonie, bez trudnych zjazdów i wjazdów - jest przeznaczona na nie komplikowaną turystykę narciarską. Od roku 1967 organizuje się tu corocznie dalekobieżny bieg na nartach „Jizerská 50“,której młodszą siostrą jest „Jizerská 50 na rowerach“. Głównym i najlepszym miejscem wyjściowym jest osada górska Smědava (847 m n. p. m.), do której przywiezie Was autobus z Raspenavy. Wystarczy już tylko przypiąć narty i pojechać Magistralą Jizerską do łona gór. Możecie tu pojechać w cztery różne kierunki - na Smrk, Jizerkę, Mariánskohorskie boudy, Kneipu… Możliwość odpoczynku i orzeźwienia oferuje kilka kiosków i restauracji np. na Smědavě, Jizerce, Hřebínku/Grzebionku, na Kneipě, Novej louce…Na magistralę możecie wejść też z wioski podgórskiej Ferdinandov przez dolinę Malého Štolpichu/Małego Sztolpicha na Bílou Kuchyni/Białą Kuchnię, doliną Velkého Štolpichu/Wielkiego Sztolpicha około wodospadów w kierunku Tetřevich Bud/ Bud Cietrzewia.

Narciarstwo zjazdowe nie jest na Ziemi Frýdlantskiem zbyt popularne ze względu na niekorzystne warunki terenowe w formie stromych zboczy skalnych Gór Izerskich. Pomimo tego a przede wszystkim właśnie dlatego występują tu już od 60-tych lat XX. wieku usiłowania o wybudowanie ośrodka narciarskiego na bardziej przychylnych północno - wschodnich zboczach masywu szczytu Smrk. Obecnie usiłowania te znajdują się w etapie zamierzenia projektowego na wybudowanie Areału Sportowego Smrk, który powinien w przyszłości oferować oprócz innego około 12 km zaśnieżanych sztucznie tras zjazdowych i 5 szlaków narciarskich. Mniej trudne i średnio ciężkie zbocza są na południowym skraju Gór Izerskich w - Bedřichovie, Janovie nad Nisou, Albrechticach v Jizerských horách, Desnej… bardziej trudne na Ještědzie/Jeszczedzie w ośrodach zimowych Harrachov, Rokytnica nad Jizerou itd.

, obraz otworzy się w nowym okniePopularnym sportem jest też turystyka rowerowa, dla której znajduje się tu duża ilość wyznaczonych tras rowerowych z różnymi typami wycieczkowymi (np. na Hartu - Pastevecká obora /Pasterski Zwierzynek 12 km na Ořešník/Orzesznik - wodospady Wielkiego Štolpicha 8,5 km do Lázní Libverda 6 km do kuźni Ondřeja Stelziga - Bílá skála obok Srbskiej 40km i inne). Na rowerzystę czekają tu trzy trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (nr 3016, 3039, 3059), dwie trasy rowerowe o znaczeniu ponadregionalnym (nr 3006, 22) i kilka miejscowych tras (nr 3063, 3064, 3065). Wszystkie są oczywiście dobrze oznakowane w terenie. Jest tu również mnóstwo nie oznakowanych dróg i dróżek prowadzących wzdłuż potoków, wiodących lasem lub stąpających w górne partie Gór Izerskich. Jaworowe, jesionowe i lipowe aleje wzdłuż dróg są tu częstym zjawiskiem.

Wytworzono 7.2.2007 16:22:25 - aktualizowano 12.5.2017 11:13:58 | przeczytano 35047x | pospisil

Aktualności

Ankieta

 
48% (314)
 
50% (326)
Wszystkie ankiety i kwizy
 

ŁAŹNIE LIBWERDA

Pomiędzy miastami Hejnice a Nové Město pod Smrkem w czarującym podgórzu północnego podnóża gór Izerskich znajduje się gmina Łaźnie Libwerda. Obecnie liczy ona około 460 mieszkańców. Kataster gminy wynosi 1320 hektary i rozciąga się na 424 metry nad poziomem morza, na pograniczu Czech, Niemiec oraz Polski.

Łaźnie otaczają lasy mieszane, które w połączeniu z podgórskim położeniem oddają ich klimatyczny charakter. Kotlina, w której znajduje się gmina jest zamknięta przez masyw górski Smrku ( 1124m ). Do jej terytorium należy Narodowy rezerwat przyrody „Izerskie buczyny” oraz pamiątka przyrodnicza „ Kosodrzewina na Smrku”. Ze względu na przepiękny krajobraz Łaźnie Libwerda stają się jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych.

 

Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load