>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Značení turistických tras v Českém ráji

foto k článku

Český ráj

Turistické trasy jsou převážně značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Vrchní a spodní pás jsou značeny barvou stejného odstínu nazývanou barvou upozorňovací. Prostřední pás je značen barvou jiného odstínu nazývanou barvou vedoucí (např. červená, zelená atd.).

Namalované jsou zpravidla na stromech, sloupech a jiných objektech. Na rozcestích či odbočkách je pásová značka doplněna šipkou. Vede-li více značených tras společně, jsou značeny sloučenou značkou v přesně určeném pořadí barev. Při svých toulkách se můžete setkat také s významovými značkami, a to nejčastěji na odbočkách od pásových značených tras k turisticky významným místům (např. odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu). Naučné stezky se značí pásovými i místními značkami, nebo speciálními značkami naučné stezky. Na konci trasy nebo významové odbočky se používá koncová značka.

Součástí turistického značení jsou i tabulky a směrovky. Nalezneme je na křižovatkách, ve městech, vesnicích a na dalších turisticky významných místech. Tabulky informují o názvu místa, popř. o jeho nadmořské výšce, směrovky o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

Turistické značení v Českém ráji dosáhlo největšího rozmachu v první polovině minulého století. Byla vytvořena řada nových stezek, které pak byly značeny. V Chráněné krajinné oblasti Český ráj byla rychle vytvořena síť značek o délce asi 250 km. Jejím cílem bylo vytvořit dostatečnou nabídku tras pro cyklisty tak, aby se nedostávali do nebezpečných míst, do míst, kde je velký provoz pěších turistů, nebo tam, kde by docházelo k poškozování přírody.

Zprvu pouze červenou barvou, později byla přidána modrá a od roku 1916 se používaly i zelená a žlutá. V Prachovských skalách sahá historie značení dokonce do poloviny 19. století. Tradiční značení pro pěší s velikostí značek 10x10 cm s horním a dolním bílým pruhem a prostředním barevným bylo po roce 1997 doplněno o značení cyklistické.

Cyklistické značení je dvojí. K pásovým značkám o rozměrech 14x14 cm se žlutými krajními pruhy a barevným středovým přibylo silniční značení. Jedná se o kovové značky, se kterými se setkáte i v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Ty se umisťují především na silnicích III. tříd a místních komunikacích. Na lesních a nezpevněných polních cestách je ale takové značení zbytečným technickým prvkem, a proto se udržují pásové značky.

 V Českém ráji dosud neexistují zvláštní značky pro hendikepované. Ti a rodiny s kočárky by měli spíše využívat nabídku cyklotras, na kterých je menší riziko, že narazí na obtížně průjezdný úsek. Naopak cyklité by se měli vyhýbat pěším trasám, neboť na nich je řada schodů či nesjízdných protierozních prvků.

Příloha

Fotogalerie

Pásová značka

Pásová značka

 
Turistická tabulka

Turistická tabulka

 
Turistická směrovka

Turistická směrovka

 
Vícebarevná značka

Vícebarevná značka

 
Značka naučné stezky

Značka naučné stezky

 
Šipka

Šipka

 
Odbočka ke zřícenině hradu, nebo jinému objektu

Odbočka ke zřícenině hradu, nebo jinému objektu

 
Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce

Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load