>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Naučná stezka a cyklostezka bitvy 1866 Mimoň–Boseň

Mapa trasy

Český ráj

Mnichovo Hradiště

Naučná stezka vás provede mnichovohradišťskou částí Chráněné krajinné oblasti Český ráj, umožní vám poznat krásy přírody a také vám připomene znalosti z naší dávné historie. Naučná stezka Mimoň–Kuřívody–odbočka do Osečné–Ševčín–Klášter Hradiště nad Jizerou–Mnichovo Hradiště–Boseň, je věnována událostem v prusko-rakouské válce roku 1866.

Počet zastavení: 11 zastávek
Délka trasy: 34 km
Doba prohlídky: 7 až 8 hodin

Stezku tvoří okruh, který začíná v Mimoni u areálu Božího hrobu, a končí v lokalitě Boseň, parkoviště pod hradem Valečov. Její základní trasa Mimoň–Boseň měří 34 km, odbočka Mimoň–Osečná 20 km a úsek Osečná–Mnichovo Hradiště 28,5 km. Stezka vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách nebo po polních stezkách. Naučná stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších památkách, bitev roku 1866 a trasa je uzpůsobena sledu historických událostí od srážky u Kuřívod dne 26. června 1866, druhé srážky ve stejný den u Českého Dubu, až po bitvu u Mnichova Hradiště 28. června 1866. Významným místem na této trase je zámecký areál, jehož součástí je kapucínský klášter s kostelem Tří králů a kaple sv. Anny. V kapli jsou uloženy ostatky frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna.

Celá trasa má 11 naučných tabulí a propojuje úsek Mimoň–Boseň s již stávající stezkou po bojišti u Jičína. Každý návštěvník se zde seznámí s příčinami, průběhem a následky prusko-rakouské války roku 1866. Jednotlivé zastávky jsou především zaměřeny na události samotných bitev, popisují dění v obcích na bojišti, seznamují s výzbrojí, výstrojí a taktikou jednotlivých armád. Návštěvník má možnost se také blíže seznámit s významnými osobnostmi války 1866 i s osobnostmi, které pečovaly o památky z roku 1866.

Prusko-rakouská válka roku 1866 a následná prusko-francouzská válka z let 1870–1871 na dlouhou dobu vytvořily novou politickou rovnováhu ve velké části Evropy a měly velký vliv i na světové dějiny, když umožnily přesunout válečná ohniska na Balkán a do kolonií. Válka v roce 1866 měla osudový význam i pro samotné Rakousko, které ztratilo své výlučné mocenské postavení ve střední Evropě a bylo donuceno k dalším revizím svého politického systému i k zásadnímu rozhodnutí o narovnání s Uhry. Vznik dualistického Rakouska-Uherska v roce 1867 však proběhl bez vědomí a souhlasu zástupců ostatních, především slovanských zemí, a znamenal popření všech koncepcí národnostního či historicko-právního federalismu. Znamenal tak počátek definitivního rozkolu mezi „vládnoucími“ a „podmaněnými“ národy v monarchii, který vyvrcholil jejím rozpadem v roce 1918 a následným vznikem řady států, včetně Československa. Naučná stezka byla vybudována v roce 2009 Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s obcemi Mimoň, Osečná, Ralsko, Rokytá, Klášter Hradiště n. J., Mnichovo Hradiště a Boseň.

Příloha

Fotogalerie

Hrad Valečov, autor: Milan Drahoňovský

Hrad Valečov

 
Areál Božího hrobu, Mimoň, autor: Milan Drahoňovský

Areál Božího hrobu, Mimoň

 
Mapa trasy

Mapa trasy

 
Všechny naučné stezky a cyklostezky 1866

Všechny naučné stezky a cyklostezky 1866

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (317)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load