>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Českodubský západní okruh

mapa trasy

Máchův kraj

Výlet na kole kolem Čertovy zdi.

Průběh trasy:
Český Dub * Proseč * Pod Čertovou zdí * Podhora * Radvanice * Vorklebice * Sedliště * Trávníček * Český Dub

Popis trasy:
Z Českého Dubu vyjedeme na sever po trase 14 do Proseče, kde odbočíme vlevo a přes Javorník, Janův Suchý Důl a Kotel dojedeme na rozcestí pod NPP Čertovou zdí po trase 3049. Do údolí Mohelky sjedeme po trase 3050 do Podhory, kde odbočíme proti proudu do Radvanic. Vystoupáme do Vorklebic po trase 3048. Zde odbočíme na 3044 do Sedliště a z něj sjedeme zpět do údolí Mohelky do Trávníčku po trase 3049. Zpět do Českého Dubu se vracíme přes Hradčany po trase 14.

Český Dub
Město je centrem Podještědí. Na ostrohu nad potokem Ještědkou byla založena osada již na počátku 12. stol. a podle osamoceně stojícího dubu byla nazvána Dub. Od 13. stol. patřila obec řádu johanitů, kteří zde postavili opevněnou komendu. Městu se dařilo různě, tak jak se střídali jeho majitelé. Tragedii znamenal pro ryze české město rok 1938, kdy bylo přičleněno k Velkoněmecké říši, ale i v době okupace se zde dařilo udržet českou školu. Jádro dnešního města je městskou památkovou zónou. Zámek, který roku 1858 vyhořel, byl zčásti zbořen a zčásti využit na hospodářské stavení. V roce 1991 byly v podzemí objektu objeveny původní prostory johanitské komendy a v roce 1993 v souvislosti se svatořečením blahoslavené Zdislavy zpřístupněny veřejnosti. Původně gotický kostel sv. Ducha byl roku 1421 vypálen a postupně přestavěn renesančně a barokně. Raně barokní svatyně Nejsvětější Trojice byla postavena po roce 1680. Podještědské muzeum Karoliny Světlé je umístěno ve vile bývalého továrníka K. Blaschky. Sbírky připomínají historii města, rozvoj textilního průmyslu a především dílo a osobu Karoliny Světlé, která se věnovala kraji pod Ještědem. V okolí Českého Dubu je ve většině vsí množství roubených chalup. Chalupy slouží často k rekreačním účelům a jsou svými majiteli i dobře udržované.

Kotel
V osadě Kotel nalezneme přírodní unikát Kotelské lípy, jejichž stáří je odhadováno na 300 - 400 let. Po obvodu měří 5 a 9 m, výška 23 a 25,5 m. Obě památné lípy velkolisté jsou duté. Nad osadou směrem na Český Dub kulturní památka kaple sv. Anny, na návsi kaple z roku1871.

NPP Čertova zeď
Čertova zeď byla roku 1964 vyhlášena národní přírodní památkou. Mimořádný geologický jev vznikl již ve třetihorách, kdy se magma vlilo do pískovcové trhliny, po zvětrání a následném odplavení pískovce se odkryla čedičová žíla o mocnosti několika metrů v délce 15 km. Vlivem těžby (konec 18. stol. až začátek 20. století) dodnes zůstala jen nepatrná část útvaru a to tzv. Čertova hlava a Čertův stolec (výška asi 6 m). Roku 1912 zde byl nalezen poklad asi 300 brakteátů (mincí).

Trávníček
Lidová architektura. Za pozornost stojí roubený Beranův mlýn s bohatou lomenicí, pavlačí a členitou odstávkou - soukromý rekreační objekt (nepřístupný).

Proseč pod Ještědem
Podhorská obec na jižní části Ještědského hřbetu, první písemná zmínka z 16. století. Ve dvou lomech probíhala těžba polodrahokamů. Severně od obce, na hřebeni, je startovací rampa pro rogala.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load