>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Naučná stezka okolím Studence

mapa trasy

Lužické hory a Žitavské hory

Naučná stezka Okolím Studence vede nejkrásnějšími partiemi Lužických hor a měří 23 km i s odbočkou na vrchol Studence.

Délka trasy: 23 km

Počet zastavení: 20

Doporučujeme všem milovníkům přírody absolvovat uvedenou túru. Bukové lesy se střídají s jedinečnými geologickými útvary kamenných varhan, ze suťoviska pod vrcholem Studence se vám otevře nádherný výhled na oblast Českokamenicka a České středohoří. Zároveň poznáte údolí horní Kamenice s ojedinělými pískovcovými skalami a zachovanou lidovou architekturou - místa překvapivě podobná partiím kolem Doubice, Jetřichovic nebo Kyjova ve vlastním Českém Švýcarsku.

Fyzická náročnost: trasa je fyzicky poměrné náročná.

Dostupnost: Naučná stezka je přístupná od železniční zastávky v Mlýnech a od železniční zastávky v Horní Kamenici.

Průběh trasy:
Líska, parkoviště * Studenec, sedlo * Na Peci * Křížový Buk * Javor * Mlýny * Pustý zámek * Zlatý vrch * Líska, parkoviště

Popis trasy:
Z parkoviště v horní části Lísky se vydáme na sever po naučné stezce přes sedlo Studence a rozcestí Na Peci ke Křížovému buku. Ze sedla pokračujeme na jihovýchod okolo vrchu Javoru a na jeho jihovýchodní straně sestoupíme do Mlýnů. Po proudu Kamenice dojdeme k přírodní památce Pustý zámek. Stezka zabočí vpravo a po výstupu na vrstevnicovou cestu dojde do lomu na jižním úbočí Zlatého vrchu. Odtud pokračujeme podle pomníku 1866 zpět na parkoviště v Lísce.

Studenec
Dominantní vrchol západní části Lužických hor o nadmořské výšce 736 m n. m. Na jeho jižních svazích rozsáhlá suťová pole, jejich izolovaná ložiska můžeme nalézt i v dalších vrcholových partiích. Celé území Studence, pokryté převážně bukovým porostem, bylo v roce 1965 vyhlášeno přírodní rezervací. Můžeme zde spatřit i kamzíky, kteří byli původně dovezeni do oblasti z Alp a vzhledem k příhodným podmínkám se v této části Lužických hor rozmnožili.

Líska
Osada České Kamenice, vzniklá asi v polovině 14. století. Dochovaná řada lidových domů včetně roubené kovárny z roku 1796 a patrový dům s mansardou. Obelisk na památku bitvy v roce 1757.

Křížový buk
Stará panská hájovna z roku 1820 při křižovatce, východisko do rezervace Líska s výskytem měsíčnice vytrvalé (mimo mapu). Jméno podle hrobu padlých v bitvě roku 1757 označeného obnoveným křížem.

Javor
Kuželovitý vrch Klíčské hornatiny tvořený čedičem s místy sloupkovitou odlučností. Na severním úpatí zbytky štoly po těžbě železné rudy, zvané Stříbrný důl. Výhled zejména ze severního předvrcholu.

Mlýny
Osada Kytlic založena kolem Hillovy pily po roce 1670. V letech 1893 - 1928 zde stála sklárna Tereza. Dochovány některé lidové stavby, ves má dnes rekreační charakter.

Pustý zámek
Pustý zámek je strmý znělcový skalní ostroh (405 m n. m.), ležící v údolí říčky Kamenice. Na skalním ostrohu vysokém až 50 m se dochovaly sporé zříceniny hradu Fredevaldu, vybudovaném ve 13. století k ochraně obchodní stezky do Žitavy.

Zlatý vrch
Významná Národní přírodní rezervace se sloupy čediče o délce až 30 metrů.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

Fotogalerie

mapa trasy

mapa trasy

 
Studenec, autor: Míra Chmela

Studenec

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (318)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load