>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Naučná hornická stezka údolí Milířky

mapa trasy

Lužické hory a Žitavské hory

Poučný pěší výlet po místech těžby železných rud.

Průběh trasy:
Lesné * Milířka * Berghaus * Ptačinec * Čertova pláň * Kozí hřbet * Milířka * Lesné

Délka trasy: 4,5 km

Počet zastavení: 8

Popis trasy: Hornická naučná stezka prochází zhruba dva kilometry jižně od Dolního Podluží, v údolí potoka Milířka (dříve Zlatý potok). Střední částí údolí prochází linie geologické poruchy tzv. lužického přesmyku, která je spojená s výskytem rudních ložisek. Dosud známé štoly a zbytky jam dokládají, že s těžbou se v údolí Milířky započalo již před několika sty lety. Stezka zpřístupňuje množství dochovaných pozůstatků po průzkumných pracích a těžbě stříbrných rud, barevných kovů, pískovcových kvádrů a křemene. Jedna ze štol se stala evidovaným zimovištěm netopýrů.

Zastávky:

* Štola U Knížecí studánky

* Štola Milířka - štola je evidovaným zimovištěm netopýrů

* Důl Berghaus

* Lom Bergwerkloch

* Lom v křemenné žíle

* Lom na Čertově pláni

* Lužická porucha

* Šachta na Kozím hřbetu

Popis trasy:
Z parkoviště v Lesném dojdeme po žluté značce na začátek naučné stezky v údolí Milířky. Stoupáme po lesní silničce k České bráně. Cestou míjíme několik starých šachet, o kterých nás informují texty na panelech naučné stezky. Ze sedla se vydáme vpravo k Čertově pláni a zpět na začátek naučné stezky sestupujeme Kozím hřbetem. Asi v třetině sestupu míjíme nejrozsáhlejší pískové lomy této oblasti. Na parkoviště v Lesném se vracíme zpět po žluté značce.

Lesné
Dnes rekreační osada součástí Jiřetína pod Jedlovou ležící v údolí a na západním svahu Lesenského potoka při silnici Svor - Rumburk. Několik zachovalých roubených staveb lidové architektury, menší přehrada na potoku v jižní části osady.

Milířka
Potok v hlubokém údolí mezi Rohálem a Čertovou plání s navazujícím Kozím hřbetem. Přes jeho střední část vede významný geologický útvar, lužická porucha. Tvoří ji tektonická linie dlouhá 110 km mezi žulou a pískovcem. V roce 1999 byla vybudována naučná stezka, Milířka, spojující bývalá důlní díla v této oblasti. Těžba kovových rud (mědi, olova, železa) v 16. století. Dochované štoly, U Knížecí studánky a Milířka, jsou dnes zimovištěm netopýrů, proto jsou pro veřejnost nepřístupné.

Berghaus
Bývalý důl s patrnými zbytky těžební činnosti, zbytky jam, odvalů a hald. Dodnes hraniční pískovcové sloupky s vymezením těžebních sektorů.

Čertova pláň
První část výrazného hřbetu vystupujícího severozápadním směrem z Pěnkavčího vrchu, na jeho jihozápadním svahu bývalý pískovcový lom. Ve východní straně lomu zbytky středověké kovárny.

© Geodézie On Line 2009

Příloha

Fotogalerie

mapa trasy

mapa trasy

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load