>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Dolní Podluží

Dolní Podluží

Lužické hory a Žitavské hory

Dolní Podluží, 407 55

Telefon: +420 412 379 264
E-mail: urad@dolnipodluzi.cz
Web: www.dolnipodluzi.cz

Obec Dolní Podluží leží asi 1 km jižně od města Varnsdorf v jihovýchodní části Šluknovského výběžku. Tato protáhlá obec se rozkládá pod severním svahem Lužických hor v údolí říčky Lužničky.

První písemná zmínka o obci je datována k roku 1363, ale je známo, že vznikala již od 13. století postupným slučováním několika samostatných částí, které byly součástí Tolštejnského panství. Žili zde především němečtí osadníci, kteří se živili zemědělstvím, tkalcovstvím, sklářstvím, ale také těžbou rud. O dolování rud svědčí několik štol v nedalekém údolí Milířky.

Původní název obce zněl Voigtsdorf, později Grund. S přílivem obyvatel a postupným rozšiřováním obce se roku 1566 rozlišovaly části Horní a Dolní Grund, které byly teprve roku 1947 přejmenovány na dnešní Horní a Dolní Podluží.

Značného rozmachu dosáhla obec s rozvojem domácké textilní a plátenické výroby v 18. a 19. století a se zavedením výroby sametu a manšestru. Roku 1930 žilo v obci přes 3500 obyvatel. Současní obyvatelé jsou především potomci přistěhovalců z vnitrozemí, kteří do této krajiny přišli po vystěhování německého obyvatelstva v poválečných letech. Roku 1980 byla obec sloučena s Horním Podlužím, v roce 1990 byly obě obce z podnětu občanů opět osamostatněny.

Z kulturních památek se v obci nachází kostel sv. Kateřiny, socha sv. Jana Nepomuckého, dřevěná zvonice, památník padlých z finanční stráže a několik lidových staveb z 18. a 19. století. U silnice do Studánky stojí železný kříž sv. Vojtěcha na kamenném podstavci.

Fotogalerie

Dolní Podluží

Dolní Podluží

 
Dolní Podluží

Dolní Podluží

 
Dolní Podluží

Dolní Podluží

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load