>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Synagoga Turnov

Synagoga Turnov - ženská galerie, autor: Archiv TPCR

Český ráj

Krajířova 2199
Turnov, 511 01

Telefon: +420 484 803 041, +420 484 803 042
E-mail: info@turnov.cz
Web: www.synagoga-turnov.cz

Turnovská synagoga pochází z roku 1719 a byla vystavěna z kamene uvnitř bloku domů židovské čtvrti.

Židovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou v Libereckém kraji, která přečkala nacistickou okupaci. Dle doložených písemných pramenů se jedná o čtvrtou budovu židovské synagogy v Turnově, první tři synagogy byly dřevěné a shořely při požárech města.

V přízemí, hned v předsíni, se nachází výklenek, v němž bylo umístěno umývadlo, tzv.kijor, k rituálnímu očištění rukou přítomných. Hlavní modlitební sál zdobí zrestaurované barevné arabesky z přelomu 19. a 20. století, kdy byl do budovy zaveden elektrický proud. Uprostřed modlitebního sálu se na zemi rýsují obrysy dávno zbořené bimy, místa, kde se předčítalo z Tóry. Na čestném místě vedle svatostánku (aron ha-kodeš) jsou umístěny pamětní desky významných členů zdejší židovské obce. Galerie nad předsíní je zdobena kovanou mříží. Sloužila ženám, které do synagogy přicházely zvláštním venkovním krytým schodištěm.

Vlastníkem synagogy je Město Turnov. Prostory jsou využívány ke kulturním a společenským účelům.

Slovo synagoga (hebrejsky bejt kneset je dům shromáždění) pochází z řeckého slova pro místo shromáždění. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale také se zde vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské obce. Vnitřní podoba synagogy byla diktována náboženskými předpisy. Ústředním místem je svatostánek, ve kterém byly ukládány svitky Tóry (s textem biblických Pěti knih Mojžíšových). Ty byly omotány povijanem, překryty bohatě zdobeným stříbrným či mosazným štítem a korunovány korunou ze stejného materiálu. Na dřevěných držácích svitků byly umístěny ozdobné nástavce. Dvířka schrány byla překryta oponou a draperií většinou ušitých ze vzácných, bohatě zdobených tkanin (samety, brokáty, hedvábné damašky). Mohly obsahovat jméno donátora a příležitost, při které oponu synagoze, tedy své komunitě, daroval, např. obřízka či oslava dospělosti syna, uzdravení z nemoci, svatba apod. Při bohoslužbě se svitek Tóry vyndal ze schrány, přenesl na stůl v prostoru řečniště (bimy: v naší synagoze místo vyznačené) v podlaze odlišnými pískovcovými kvádry naproti svatostánku) a zde se za pomalého odvíjení a ukazování dřevěným či kovovým ukazovátkem ve tvaru ručky četl. Zmíněné liturgické předměty si v turnovské synagoze můžete prohlédnout ve vitríně po pravé straně svatostánku, přičemž oba pláštíky a koruna pocházejí z Turnova. Nedávno byl nalezen současný domov původní turnovské Tóry. Po prodeji Tór z českých a moravských synagog do zahraničí komunistickou vládou v 60. letech 20. století byl jeden ze svitků Tóry z Turnova poskytnut k používání židovské komunitě Temple Adath Israel ve městě Lexington, stát Kentucky, USA. Posvátný předmět z Turnova tak slouží fungujícímu židovskému společenství a není pouze mrtvým muzejním předmětem.

Příloha

Otevírací doba

Květen - Červen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červenec - Srpen Po - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
V uvedených měsících je synagoga otevřena i ve státní svátky. V průběhu letních prázdnin, v měsících červenci a srpnu se obvykle každé úterý konají prohlídky synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem. Prohlídky zajišťuje Regionální turistické informační centrum Turnov. V úterý v době prohlídek židovského hřbitova a bývalé židovské čtvrti (červenec a srpen, cca 10:45 - 11:30, 14:45 - 15:30) bude synagoga uzavřena.

Vstupné

Plné vstupné:50,00 CZK
Rodinné vstupné:120,00 CZKMax. 2 dospělí a 3 děti
Dětské vstupné:30,00 CZK pro děti do 15 let
Studentské vstupné:40,00 CZK
Seniorské vstupné:40,00 CZK

Církevní památky: ostatní

Fotogalerie

Synagoga - interiér

Synagoga - interiér

 
Synagoga Turnov, autor: Pavel Charousek

Synagoga Turnov

 
Synagoga Turnov - modlitebna, autor: Archiv TPCR

Synagoga Turnov - modlitebna

 
Synagoga Turnov - ženská galerie, autor: Archiv TPCR

Synagoga Turnov - ženská galerie

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load