>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže - Bělá pod Bezdězem

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže, autor: Městská kulturní zařízení Bělá p. Bezdězem

Máchův kraj

Bělá pod Bezdězem, 294 21

Web: www.farnostbela.webnode.cz

Farní kostel s unikátní řezbou Piety ze 14. století byl vybudován současně s nově zakládaným městem, ale požár v roce 1635 jej až na sakristii úplně zničil.

Hlavní kostel bělské farnosti byl založen současně s městem v prvních desetiletích 14. století. Z této doby je dodnes zachován presbytář se sakristií a v půdoryse i ostatní části stavby (loď a věž), které však byly upraveny po požáru r. 1635. Presbytář je sklenut dvěma poli křížové žebrové klenby a v závěru paprsčitě, loď kostela je sklenuta valenou klenbou s lunetami. Architektonicky hodnotný prostor sakristie je sklenut čtyřmi poli křížové žebrové klenby na střední pilíř a konzoly. Vnitřní zařízení kostela je barokní, upravené a doplněné na sklonku 19. století. Ve vnější zdi kostela je zazděno několik starých náhrobků bělských měšťanů a kněží ze 17.-19. století.

Kolem kostela se rozkládá starý bělský hřbitov se zajímavými sepulchrálními památkami. Po necitlivých zásazích ve 2. polovině 20. století zde zůstala jen část původních náhrobků. Mezi nimi je významný pomník Dr. Emanuela Purkyně, učitele přírodních věd na někdejší lesnické škole v Bělé, která byla první svého druhu v tehdejším Rakousko-Uhersku. Za zmínku stojí také pozdně empírová hrobka MUDr. Josefa Tieftrunka, osobního lékaře císaře Ferdinanda Dobrotivého a dobrodince zdejšího kostela.

Na prostranství před kostelem stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého s latinským chronogramem, hlásajícím, že ji nechal roku 1722 postavit bělský farář Václav Vít Ignác Cippel.

Opodál stojí budova fary, postavená roku 1807. Před jejím západním průčelím byl při poslední obnově prostranství Kostelní ulice (2009) osazen litý kříž na kamenném podstavci z roku 1837.

Do obvodu farnosti Bělá pod Bezdězem náleží obce a osady: Bělá pod Bezdězem s farním kostelem Povýšení sv. Kříže, s bývalým klášterním kostelem sv. Václava a se zámeckou kaplí sv. Josefa, dále Březinka, Čistá s filiálním kostelem sv. Vavřince, Hlínoviště, Plužná, Podolí, Vazačka a Vrchbělá.

Poutní slavnost v tomto kostele se koná vždy v neděli po svátku Povýšení sv. Kříže (14. září) od 10,00 hodin.

Kostel je otevřen při bohoslužbách.


Příloha

Církevní památky: ostatní

Fotogalerie

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže, autor: Městská kulturní zařízení Bělá p. Bezdězem

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže

 
Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže, autor: Městská kulturní zařízení Bělá p. Bezdězem

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže

 
Empírová hrobka MUDr. Josefa Tieftrunka, autor: Městská kulturní zařízení Bělá p. Bezdězem

Empírová hrobka MUDr. Josefa Tieftrunka

 
Fara, autor: Městská kulturní zařízení Bělá p. Bezdězem

Fara

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (317)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load