>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Naučná stezka Tři izeríny

Jizerka, autor: Milan Drahoňovský

Jizerské hory

Osada Jizerka, 468 49

Naučná stezka Tři iseriny seznamuje s rozmanitostí a bohatstvím přírody Jizerských hor i s historickými pozoruhodnostmi.

Délka trasy: 8 km, počet zastavení: 16

Průběh trasy:

Z parkoviště pod Bukovcem v osadě Jizerka kolem Pralouky do starého čedičového lomu, dále přes vrchol Bukovce nebo po okružní cestě, obcházející horu z východu, k Upolínové louce. Dále přes starou zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou osadu Jizerku ke stejnojmenné říčce a územím národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky až k zastavení č. 13, kde tato část stezky končí. Nově vybudovaná trasa vede po lesní cestě po jihovýchodním úpatí Bukovce a schází k soutoku říčky Jizerky s Jizerou.

Popis trasy:

Na trase, kterou můžete pohodlně projít za 2 až 3 hodiny, se dozvíte, co to je "pralouka", podíváte se do starého čedičového lomu, shlédnete panoráma západní části Krkonoš, můžete vystoupat až na vrchol Bukovce nebo na okružní cestě obdivovat suťová pole s jilmem horským a bujným podrostem kapradin. Na zastávce nad Jizerkou se na jaře můžete pokochat zlatými květy upolínu a snadno přehlédnete celou osadu, do níž sestoupíte po horské silničce. Zde se seznámíte s historií osídlení nejvýše položené osady v Jizerských horách a můžete shlédnout zajímavou expozici o minulosti i současnosti Jizerských hor, umístěnou v informačním středisku ČSOP ve "Staré škole". Stezka pokračuje na hranice NPR Rašeliniště Jizerky, pojmenované podle říčky, která rezervací protéká. U jejích meandrů si můžete představit postavy středověkých hledačů minerálů - Vlachů, jak rýžují z náplavů drahokamy i zlato. Po povalovém chodníku dojdete k mostu, odkud  přehlédnete podstatnou část chráněného vrchoviště. Nahlédnete rovněž do jeho nitra a v duchu se přenesete do konce doby ledové. U zastavení č. 13, věnovaném těžbě rašeliny, tato část stezky končí. Nově vybudovaná trasa vede po lesní cestě po jihovýchodním úpatí Bukovce a schází k soutoku říčky Jizerky s Jizerou.

Území, kterým naučná stezka prochází, je pozoruhodné z hlediska geologického, botanického i zoologického. První geologickou zvláštností uprostřed žulových Jizerských hor je již sám Bukovec. Zvedá se přímo před námi jako kupa s relativní výškou asi 100 metrů. Čedičová láva zde ve třetihorách prorazila prvohorním žulovým masivem a vyplnila komín oválného průřezu. Rovněž po stránce botanické jsou místa, kterými budete procházet, jedinečná. Na nevelkém území se souhrou okolností sešly rostliny, které jsou pozůstatkem ledových dob, s rostlinnými druhy, které se do hor rozšířily až v teplejším období listnatých lesů před necelými 5000 let.

Stezkou vás povedou bílé čtverce se šikmým zeleným pruhem, které jsou v místech jednotlivých zastavení označeny i příslušným číslem. Choďte pouze po vyznačených stezkách, které jsou určeny pro pěší turistiku. Vjezd na kolech je v trase naučné stezky mimo osadu Jizerka zakázán. Zbývá jen popřát pěkné počasí a jedinečné zážitky.

Příloha

Fotogalerie

Rašeliniště Jizerky, autor: Milan Drahoňovský

Rašeliniště Jizerky

 
Rašeliniště Jizerky, autor: Milan Drahoňovský

Rašeliniště Jizerky

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load