>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Džbán. Bizarní palice v Klokočských skalách

Džbán v Klokočských skalách, autor: Romana Prošková (květen 2019)

Český ráj

Lezci i nelezci jsou fascinováni bizarním skalním útvarem v Klokočských skalách - jedná se o Džbán, který zaujme na první pohled.

Citujeme z průvodce Pepise Koudelky:

Betlémské a Klokoské skály jsou rozsáhlá pískovcová oblast Maloskalska nacházející se na z dálky viditelné náhorní plošin.

Stáí pískovce lze zaadit geologicky do období tetihorního Turonu stejn jako pískovce okolních oblastí Maloskalska – Kalich, Zbirohy, Drábovna. Co se týká tvrdosti, jedná se o mkí pískovec.

Nejhodnotnjší výstupy se nacházejí v pásu okraj a vží, který se táhne nad silnicí vedoucí z obce Záholice do obce Klokoí, kde se tyí jako dominanta vž Radnice. Od roku xx v noci osvtlená.

V Betlémských skalách se nachází spíše nižší objekty, které skýtají možnosti stnového lezení a lezení na tení.

V parných letních dnech je píjemné lezení v Klokoských údolíkách. Hlavní údolíko se táhne od vže Džbán smrem k Turnovu tzv. Zelený dl. Díve tímto údolím vedla modrá turistická znaka. Z tohoto hlavního údolíka odbouje celá ada menších údolíek, které si jsou dosti podobné, takže dejte pozor na obtížnjší orientaci. Nejznámnjším údolíkem vede žlutá turistická cesta k hojn navštvované jeskyni Postojná (Amerika).

Nkolik krásných vží a masiv se nachází v okolí hradu Rotštejn. Zakázáno je lezení na vež Orlí hnízdo (Junák) jelikož byla prohlášena za souást hradu.

Do prvodce jsem zaadil i sousední oblast nacházející se poblíž vesnice Koberovy, která nebyla dosud popsána
v žádném horolezeckém pr
vodci. Jedná se o oblast lokálního významu, která vznikla tektonickým vrásnním na lužicko- srbském zlomu stejn jako Suché skály nebo Pantheon. Co do výšky však dosahuje maximáln 20 metr. Podstatné je, že se jedná o tvrdý cenomanský pískovec, který podstatn díve vysychá a oblast se tak mže stát alternativou období, kdy jsou Klokoské skály ješt zavlhlé.

Zdroj: http://pepis.koudelka.sweb.cz/Klokoci/Uvod.pdf


Příloha

Fotogalerie

Džbán v Klokočských skalách, autor: Romana Prošková (květen 2019)

Džbán v Klokočských skalách

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load