>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách u Dubé

Kaple Horky, autor: Z archivu města Dubá

Máchův kraj

Kaple je velmi významnou barokní sakrální památkou, zapsanou ve státním seznamu chráněných památek. Tato typická venkovská sakrální stavba z 18. století je důležitým urbanistickým prvkem původně hospodářské obce Horky. Nachází se v samotném centru obce, které představuje jedinečný soubor velice dobře zachovaných a udržovaných venkovských staveb v typickém uspořádání a s téměř neporušenou lokalizací.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách u Dubé

Drobná stavba kaple pochází údajně z roku 1797. Barokní tvarosloví se uplatňuje ve členění fasád jednotlivých průčelích a ve tvarování zděných ostění.

Kaple byla až do roku 1974 historickým majetkem obce Horky, poté byla tehdejším Městským národním výborem Dubá prodána do soukromých rukou. V soukromém majetku byla až do roku 2004, kdy ji majitel prodal za symbolickou cenu 100 Kč zpět do vlastnictví města Dubé. Spolek Drobné památky severních Čech si poté kapli od města dlouhodobě pronajal a společně s městem Dubá zahájil celkovou rekonstrukci.

Finančně na rekonstrukci přispěl střešní a havarijní fond Ministerstva kultury ČR, Liberecký kraj a Město Dubá. Na nová okna a dveře se složili místní chalupáři. Rekonstrukci památky provedl člen občanského sdružení Vojta Král z Oken. Vnitřní výbavu věnovala Římskokatolická farnost Dubá, pod kterou Horky patří.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie byla za přítomnosti téměř 100 účastníků znovuvysvěcena 26. června 2009 a to litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.


Fotogalerie

Kaple a obecní studna v Horkách u Dubé, autor: Z archivu města Dubá

Kaple a obecní studna v Horkách u Dubé

 
slavnostní vysvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách, autor: Z archivu města Dubá

slavnostní vysvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách

 
slavnostní vysvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách, autor: Z archivu města Dubá

slavnostní vysvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load