>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Obec Dubá - Nedvězí

rekonstruovaná kaple na Nedvězí 2015 zatím bez zvonu, autor: Z archivu města Dubá

Máchův kraj

Osada Nedvězí, která je v současné době místní částí města Dubá, má velmi dlouhou historii. Přístupová komunikace od Dražejova se místy zařezává do skalního masivu, vpravo můžete vidět zajímavý přírodní výtvor - skalní okno. Nedvězí má oproti Dražejovu výhodu vlastního zdroje vody, většina osady je zásobena z veřejného pramene, dva domy mají vlastní zdroj. Památkově cenné jsou roubené stavby a celé areály usedlostí, např. č.12. Největším lákadlem je panoramatický rozhled z vrcholu kopce Nedvězí ve výšce 456 m. Kopec i jeho vrchol jsou soukromým majetkem.

Dubá - Nedvězí

Osada Nedvězí, která je v současné době místní částí města Dubá, má velmi dlouhou historii. Roku 1402 při dělení majetku Berků z Dubé je zmiňována ves Nedwezie, ale osídlení zde pravděpodobně vzniklo mnohem dříve. Ves Nedvězí tehdy náležela k Chudému Hrádku. Při prodeji houseckého panství Janu Smiřickému za Smiřic v roce 1432 je uvedeno, že k hradu Houska náleží na Nedvězí (na Medvěziem) jen poplužní dvůr. Roku 1615 odkupuje Berka z Dubé zpět rodové državy a ve výčtu majetku je zmíněna i ves Nedvězí (Nedvěstku).

Nedvězí velmi utrpělo za 30. leté války, ale již roku 1790 stálo v osadě 24 domů. Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1843, a to 165. Důležitým zdrojem obživy bylo pěstování ovoce, na které upomínají dvě skalní sušárny pod Nedvězím, jedna datovaná rokem 1815, ale  především se zde, jako na celém Dubsku, pěstoval chmel - Dubský zelenáč.

V 19. století se správní obcí pro Nedvězí, Heřmánky u Dražejova, Kluk a Švihov stal Dražejov, kde byla škola a posléze obecní úřad. Spolu s Osinalicemi, Zakšínem a Bukovcem tyto vsi náleží pod farní správu farnosti Deštná. Ve 30. letech 20. století na základě sčítání je zaznamenáno na Nedvězí 18 domů a 84 obyvatel, všichni německé národnosti. Po II. světové válce po odsunu německého obyvatelstva se dosídlení nezdařilo a z Nedvězí se stala převážně rekreační osada. Teprve v posledních letech přibývají trvale bydlící obyvatelé.

K Nedvězí náleží domy samoty Ludvíkův Hřeben. Blízko leží samota Kukačka, pojmenovaná podle původního majitele jménem Kukuck, a lokalita zvaná Vernerovka (Wernerovka), kde se nacházejí vysekané prostory ve skalním bloku a bývalá hájovna. Obě tyto samoty jsou historicky součástí Osinalic a spadají pod správu obce Medonosy.

Nedvězí má dva přirozené prameny vody - první s poměrně velkou mocností na východním úpatí kopce je veřejný, druhý, mnohem slabší, vyvěrá na soukromém pozemku. V devadesátých letech přibyl v osadě i nový soukromý vrt. Z mnoha dobře zachovalých objektů lidové architektury jsou památkově chráněná čp. 8, 12, 14 a 22, dokládající krásu roubených podstávkových domů. U čp. 24 roste památný strom - lípa malolistá,  300 let starý strom dosáhl výšky 30m s obvodem kmene 440 cm.

V 19. století stával v centru obce velký dřevěný kříž s Kristem, malovaným na plechu, který se nedochoval. Ke zděné kapličce se zvoničkou bývala přistavěna malá požární zbrojnice, odstraněná v roce 2015 při opravě kapličky. Malá výklenková kaplička ve skalní stěně u silnice, vybudované v 80. letech 19. století, je zasvěcená Panně Marii. U původní staré cesty se nachází výklenková kaplička se starodávnými letopočty, na počátku obce stojí kaplička z roku 1925 a při cestě k Ludvíkovu Hřebeni půvabná Boží muka. Nedaleko pramene střeží cestu kříž na kamenném podstavci - původně zde, podle F. Bernaua, byl malý pomník císaře Josefa.

Osada Nedvězí se rozkládá na úpatí stejnojmenného vrchu (458 m), z jehož vrcholu jsou mimořádné dálkové rozhledy. Na vrcholu Nedvězí, tvořeném trachytovým sukem, stával dřevěný kříž s plechovým Kristem, původně postavený Ignácem Mattauchem. Při vichřici v prosinci 1868 byl kříž zničen, zachoval se jen Kristus, ale o dva roky později došlo k obnovení kříže. Stál zde ještě na konci 30. let 20. století. Na vrcholu také stávaly od 19. století různé stožáry, triangulační věž, za II. světové války protiletecká hláska a posléze pod vrcholem kovový stožár telekomunikací, odstraněný v 90. letech 20. století. Dřevěná budova hlásky vyhořela v roce 1960. Stožár na vrcholku hrál také v 19. století důležitou roli v tak zvané "modré loterii", kdy tažená čísla byla vysílána z Prahy.

Kruhový rozhled z vrcholu Nedvězí se řadí k nejkrásnějším ve zdejším regionu, dohlédnout lze na Ještěd, Jizerské a Lužické hory, Krkonoše, na České středohoří a dokonce i na část Krušných hor. V blízkém okolí Nedvězí nalezneme různé skalní útvary, z nichž nejvýraznější je Věž u Nedvězí nedaleko Ludvíkova Hřebene. Skalní útvar tvoří pískovec, zpevněný železitým tmelem, nedaleko něj byl vytvořen pietní památník horolezců. 

Stará skalní cesta od Dražejova, které odbočuje ze současné silničky, vede přes vřesový porost mezi borovicemi ke kamenné plošině, nazývané Řipská vyhlídka. I odtud je krásný výhled do lesnaté krajiny.


Příloha

Fotogalerie

rekonstruovaná kaple na Nedvězí 2015 zatím bez zvonu, autor: Z archivu města Dubá

rekonstruovaná kaple na Nedvězí 2015 zatím bez zvonu

 
rozhlednová hvězdice z Nedvězí, autor: Z archivu města Dubá

rozhlednová hvězdice z Nedvězí

 
Boží muka na Nedvězí, autor: Z archivu města Dubá

Boží muka na Nedvězí

 
cestou na Nedvězí, autor: Z archivu města Dubá

cestou na Nedvězí

 
kupecká cesta na Nedvězí, autor: Z archivu města Dubá

kupecká cesta na Nedvězí

 
v kamenné zdi na Nedvězí, autor: Z archivu města Dubá

v kamenné zdi na Nedvězí

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load