>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Česká Kamenice

Česká Kamenice

Lužické hory a Žitavské hory

Česká Kamenice, 407 21

Telefon: +420 412 151 555
E-mail: posta@ceska-kamenice.cz
Web: www.ceska-kamenice.cz

Česká Kamenice leží mezi městy Děčín a Nový Bor, v podhůří Lužických hor.

Tuto oblast již v 11. století řídce obývali Lužičtí Srbové. Kolem poloviny 13. století založili němečtí osídlenci v místě křížení staré česko-lužické zemské stezky s říčkou Kamenicí stejnojmennou ves. Za vlády krále Přemysla Otakara II. byla střední část vsi povýšena na město. Dodnes se dochovala historicky i umělecky velmi cenná městská kniha ze 14. století, která je vedle městské knihy pražské a novobydžovské jednou z nejstarších v Čechách.

Za třicetileté války byli v České Kamenici několikrát ubytováni rakouští vojáci, kteří zde v roce 1634 způsobili velký požár. O deset let později se tudy přehnali Švédové, město však válku přečkalo poměrně dobře. V okolí města se bojovalo i za sedmileté války (1756-1763). Bitvu pruských a rakouských vojsk dodnes připomínají pomníčky u Studeného, Lísky a v sedle U Křížového buku.

Po II. světové válce bylo německé obyvatelstvo z větší části vysídleno a počet obyvatel města klesl o více než polovinu. Zkonfiskovaný majetek převzali národní správci a velká část obchodů, hostinců i průmyslových podniků byla zrušena. Neobydlené domy postupně chátraly a některé z nich byly později zbourány. Bohužel mezi nimi byly i původní gotické lázně a některé další památkově cenné budovy.

Díky tomu, že se město po válce příliš nerozvíjelo, si dodnes udrželo svůj starobylý charakter. V roce 1992 byla v České Kamenici vyhlášena městská památková zóna, která zahrnuje zachované vnitřní město s úzkými uličkami a starými domy.

Město bylo kdysi obehnáno hradbami se čtyřmi branami, z nichž se dodnes zachovala jen jižní Zámecká brána. V okrajových částech města se dochovalo několik typických lidových roubených a hrázděných domů s podstávkou. Uprostřed Náměstí Míru stojí barokní osmiboká kašna z roku 1575. Kašnu zdobí socha Panny Marie z roku 1680 od Mistra Oldřicha ze Žitavy.

Rodáci a osobnosti České Kamenice
Prof. Johann Klein (1681-1762) - slavný matematik, ředitel katedry matematiky v pražském Klementinu, tvůrce astronomických hodin.

Jakob Frint (1766-1834) - univerzitní profesor ve Vídni, dvorní a zámecký farář.

Johann Baptist Pohl (1782-1834) - čestný doktor medicíny a univerzitní profesor botaniky v Praze, badatel v brazilských pralesích, průvodce J. W. Goetha po Čechách.

Franz Preidl (1810-1889) - textilní podnikatel, významný starosta města, mecenáš. Antonín Dvořák (1841-1904) - chodil v letech 1856 až 1857 do zdejší německé školy, aby se zdokonalil v němčině.

Příloha

Fotogalerie

Česká Kamenice

Česká Kamenice

 
Česká Kamenice

Česká Kamenice

 
Česká Kamenice

Česká Kamenice

 
Česká Kamenice

Česká Kamenice

 
Česká Kamenice

Česká Kamenice

 
Česká Kamenice

Česká Kamenice

 
Česká Kamenice

Česká Kamenice

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (312)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load