>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Z Nového Boru k Radvaneckému rybníku

Sloup, autor: Milan Drahoňovský

Lužické hory a Žitavské hory

Pohodlná asfaltová cesta k oblíbenému rybníku v podhůří Lužických hor. Cesta je ideální pro seniory a osoby pohybující se s holemi. Je sjízdná pro kočárky a je bez omezení též pro mechanické i elektrické vozíky. Cesta začíná na parkovišti na náměstí Míru v Novém Boru a pokračuje po cyklostezce až k Radvaneckému rybníku.

Cesta začíná na parkovišti na náměstí Míru v Novém Boru a pokračuje po cyklostezce až k Radvaneckému rybníku. Délka trasy v jednom směru je 3,6 km km, převýšení je 70 m.

Nový Bor

Nový Bor se nachází na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí – Českého středohoří a Lužických hor. Původně bylo město centrem textilní výroby, ale brzy se stalo střediskem sklářského podnikání, které určovalo jeho vývoj až do dnešní doby. Osada Bor vznikla v roce 1692 rozparcelováním pustého dvora statku arnultovického sedláka Raškovského (Arnultovice jsou dnes součástí města). Roku 1710 panství převzal rod Kinských a v roce 1757 byla tato osada na žádost hraběte Kinského císařovnou Marií Terezií povýšena na město. Následně začal rozmach sklářství. Největší poptávka byla po skle vyráběném v lesních

hutích. Hrabě Kinský podporoval město i proto, že leželo na obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha – Rumburk. Mezi turistické zajímavosti města patří Sklářské muzeum z konce 19. století, které je umístěno v empírové budově na náměstí a dokládá bohatou sklářskou historii města (objekt je bariérový – 6 schodů do vstupu). Mezi další významné sklárny lze zařadit Ajeto, Egermann či Crystalex. Každé 2 roky se ve městě koná mezinárodní sklářské symposium (IGS), které představuje tvorbu několika desítek soudobých umělců z různých koutů světa.

Radvanecký rybník

Radvanecký rybník s rozlohou 8 ha se rozkládá na severním okraji rekreační obce Sloup v Čechách, v širokém údolí Dobranovského potoka. Břehy rybníka jsou z větší části zalesněné a na severu na ně navazuje poměrně velké rašeliniště. Na protější jižní straně je mohutná hráz s výtokem, procházejícím širokým uměle vyzděným tunelem. Již počátkem 20. století zde bylo zřízeno koupaliště, které se později rozšiřovalo. Ve dvacátých letech již byla otevřena letní restaurace s terasou a zřízena půjčovna loděk a plavecká škola. Po 2. světové válce nastala rozsáhlá rekonstrukce objektu, zvláště v šedesátých letech, kdy začal být Sloup v Čechách vyhledávanou rekreační oblastí s řadou rekreačních zařízení a letních táborů.

Sloup v Čechách

Nedaleko radvaneckého rybníku leží skalní hrad Sloup v Čechách. Hrad byl založen Ronovci jako strážní pevnost nad obchodní stezkou do Žitavy v polovině 14. století. V polovině 15. století jej získal loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna, jenž svými výboji zapříčinil dobytí hradu královskými vojsky z Lužice roku 1446. Za hrabat Kinských došlo na hradě ke zřízení poustevny, kterou zrušily roku 1785 reformy císaře Josefa II. Kinští ze Sloupu vytvořili oblíbené výletní místo a užívali ho ke svým soukromým návštěvám. V roce 1829 hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský hrad otevřel veřejnosti. Na památku poustevníků na hradě stojí socha jednoho z nich, Samuela Görnera. Shlíží dalekohledem, který sám vyráběl, směrem k jeskyni, kterou vyhloubil a v níž také nějakou dobu pobýval. Podle pověsti sem Görner chodil pozorovat svého bratra, který si v jeskyni užíval se svou milou. Jednoho dne tu prý samou závistí zkameněl. Hrad je bariérový (schody).


Příloha

Fotogalerie

Nový Bor, autor: Milan Drahoňovský

Nový Bor

 
Radvanecký rybník, autor: Milan Drahoňovský

Radvanecký rybník

 
Sloup, autor: Milan Drahoňovský

Sloup

 
 
 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load