>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Navštivte přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky

Na Čihadle, autor: Jan Miklin

Jizerské hory

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky se rozkládá na výměře 112,21 hektarů severozápadně od horské osady Jizerka. Je nejrozsáhlejším přístupným rašeliništěm Jizerských hor. NPR byla vyhlášena byla roku 1960.

Rezervace se rozprostírá v oblasti mezi Vlašským a Středním Jizerským hřebenem v nadmořské výšce okolo 880 metrů. Protéká jí volně meandrující říčka Jizerka.

Chráněny jsou zde rozsáhlé podmáčené a rašelinné smrčiny, porosty původní borovice kleče a zejména rozsáhlá otevřená bezlesí rašelinných luk, živých vrchovišť s jezírky a výskytem mnoha pozoruhodných rostlinných a živočišných druhů. Chráněná rašeliniště se nacházejí podél meandrů říčky Jizerky a jejích přítoků – Pařezitý, Jílový a Safírový potok.

Klimatické podmínky lokality lze bez nadsázky označit za extrémní, a to nejen pouze v Jizerských horách, ale v rámci celé ČR. Průměrné roční teploty dosahují cca 4°C, zimní teploty pravidelně klesají pod ­30°C (v roce 1940 byla na nedaleké Jizerce naměřena teplota ­-42°C). Také srážky přesahují běžná měřítka, roční úhrny na srážkoměrné stanici na Jizerce běžně dosahují 1600 mm (v roce 1926 naměřen roční úhrn 2201 mm). Sníh zde leží zpravidla více než 150 dnů v roce a dosahuje výšky přes 150 cm.

Unikátem zdejší oblasti je výskyt velkého počtu minerálů v náplavech Jizerky a zejména Safírového potoka. Mnohé z nich patří mezi drahé kameny a jejich těžba v minulých staletích založila věhlas osady Jizerka. Kromě safírů, které daly lokalitě jméno, byly rýžovány také rubíny, zirkony, spinely či pleonasty a mnohé další drahokamy. Typický černý drahokam, ilmenit, byl původně pojmenován po tomto bohatém nalezišti jako iserin.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky je pro návštěvníky přístupná buď po značené Jizerské silnici, nebo po trase Naučné stezky Tři iseriny (Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky). Tato stezka nabízí seznámení s hlavními přírodními i historickými pozoruhodnostmi území. Další informace mohou návštěvníci získat v expozici Muzea Jizerských hor v objektu bývalé školy na Jizerce.

Příloha

 

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (311)
 
50% (314)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load